Logo hartvanzuidplas.nl
Foto: Wikimedia Commons/Maurits90

Niet alle Moerkapellenaren begrijpen 'machtsvertoon' in nieuwjaarsnacht

  •   1421 keer gelezen

Moerkapelle - De gebeurtenissen in de nieuwjaarsnacht in Moerkapelle, waarbij de ME werd ingezet bij een vreugdevuur van bewoners op de hoek Herenweg/Akkerweg, hebben de afgelopen dagen geleid tot vragen over de werkelijke gang van zaken in het dorp. Bewoners en de fractie van SP vragen zich af of de inzet wel nodig was, de gemeente heeft een onderzoek naar de feiten aangekondigd.

Het laatste woord is hierover nog niet gesproken, zo schrijven de fractievoorzitters van de gemeenteraad van Zuidplas op 3 januari in een gezamenlijke verklaring. Zij spreken daarin niet alleen hun afschuw uit over het feit dat hulpverleners zouden zijn belaagd, maar zeggen ook veel berichten te krijgen van inwoners van Moerkapelle die hun vraagtekens zetten bij de gang van zaken. Ze hebben het college gevraagd die berichtgeving bij het onderzoek te betrekken.

Op sociale media getuigen mensen die in de nieuwjaarsnacht buiten waren - zowel op de Raadhuisstraat als op de Herenweg - verschillend. Terwijl de een zegt zelf te hebben moeten bukken voor rondvliegende volle bierflessen, spreekt de ander over 'niets aan de hand'.

Bewoners die op 2 januari een brief aan burgemeester en wethouders hebben gestuurd, stellen dat het tegen half twee in de nieuwjaarsnacht op de Herenweg mis ging. "Om half één gingen we als familie bij het door de gemeente georganiseerde vuurwerk kijken. Toen het afgelopen was, misten we het vuur. Via de Raadhuisstraat liepen we naar de Dorpsstraat. Daar aangekomen, zagen we een vuur op de kruising bij de Herenweg. Het was er gezellig. Er was veel jongelui aanwezig, maar ook volwassenen. Mooi om op deze manier met elkaar het nieuwe jaar in te gaan en elkaar het beste toe te wensen. Af en toe was er een te harde klap. Dan werd er (waarschijnlijk illegaal) vuurwerk in het vuur gegooid. Er stonden twee agenten wat achteraf en er kwam op een gegeven moment een brandweerauto."

Om tien voor half twee hing er volgens de briefschrijvers nog steeds een 'gezellig, gemoedelijk sfeertje', maar besloten zij naar huis te lopen. "Toen zagen we politiebusjes en  twee ME busjes die al op de Herenweg stonden. Terwijl we verder liepen, kwamen er nog twee ME busjes aan. We kregen al de neiging om op de raampjes te tikken en te vragen wat ze kwamen doen. Want de ME wordt toch alleen ingezet bij rellen? En die waren er niet." Eenmaal thuis hoorden de Moerkapellenaren van hun nog bij het vuur aanwezige kinderen dat de ME aan het optreden was. "Voor verschillende mensen een traumatische ervaring", zeggen zij erover.

Bij een deel van de inwoners van Moerkapelle speelt nu de vraag waaraan het dorp het optreden van de ME 'verdiend' heeft. Ze vragen zich af of politie en brandweer het niet zelf hadden kunnen oplossen.
In een verklaring die het college op 3 januari liet uitgaan, stelt burgemeester Gert-Jan Kats dat 'de situatie - rondom een blijkbaar van tevoren geprepareerde en met opzet in brand gestoken aanhangwagen met daarop onder andere houten pallets - door de professionals van brandweer en politie als gevaarlijk tot zeer gevaarlijk werd bestempeld, te meer omdat velen in het publiek kennelijk alcohol hadden genuttigd, en toonden met de gevaarzetting voor zichzelf en anderen niet goed te kunnen omgaan. Door de aanwezige politie is meerdere malen verzocht om het vuur te doven, geen vuurwerk in het vuur te gooien, en aan de grotere groep om zich te verspreiden bij het vuur vandaan. Als antwoord hierop werd de politie belaagd, beledigd en bekogeld met zwaar illegaal vuurwerk en lege flessen.'

Die bedreigende situatie voor alle aanwezigen, en de inschatting dat de brandweer niet veilig zou kunnen werken, maakte volgens Kats dat hij 'uit volle overtuiging' om toestemming heeft gevraagd voor het herstellen van de openbare orde en het beveiligen van publiek en hulpverleners door de inzet van de Mobiele Eenheid. Een aantal inwoners en het Moerkapelse SP-raadslid Serena Rodenburg suggereren overigens dat de ME al eerder in het dorp was dan dat het vuur op de Herenweg werd gesticht.

De discussie gaat nu ook om de vraag waarom deze keer een georganiseerd vreugdevuur, zoals dat er de afgelopen negen jaar wel was - juist om overlast van met name jongeren tegen te gaan - ontbrak. Volgens de briefschrijvers uit Moerkapelle zag de groep jongens die vier jaar lang de festiviteiten in Moerkapelle hebben georganiseerd, door de slechte samenwerking met de gemeente en 'gezeur over geld' vorig jaar, daar dit jaar vanaf. Ook zouden zij de verantwoordelijkheid voor de gang van zaken te groot hebben gevonden. "Tijdens het feest vorig jaar was er iemand die met illegaal vuurwerk gooide. De jongens vroegen de politie om op het plein te komen en op te treden. Maar ze bleven in hun auto zitten. De jongens moesten het zelf maar regelen; het was hun feestje, werd er gezegd."

Naar de voorbereiding van de feestelijkheden in de oud- en nieuwnacht komt nu een onderzoek. Het college heeft de gemeentesecretaris gevraagd om met een feitenrelaas te komen.
Over de inzet en het optreden van de politie verzoekt het college aan de teamchef van de politie-basiseenheid Waddinxveen-Zuidplas om de feiten van het optreden op een rij te zetten en een beschouwing te geven van het gebeuren in Moerkapelle. Datzelfde verzoek heeft het college aan de commandant van de regionale brandweer Hollands-Midden gedaan voor de inzet van de brandweer.

De resultaten dienen als basis voor een gesprek met de gemeenteraad en met de inwoners van Moerkapelle. 'Hetgeen moet leiden tot een feestelijke jaarwisseling 2019/2020', zo blikt het college alvast vooruit.

Meer berichten