Logo hartvanzuidplas.nl
In 2013 werd op de grens van Zevenhuizen en Moerkapelle een Engelse vliegtuigbom ontmanteld. (foto: archief HvH)
In 2013 werd op de grens van Zevenhuizen en Moerkapelle een Engelse vliegtuigbom ontmanteld. (foto: archief HvH)

Bommen in bodem in kaart gebracht

  •   262 keer gelezen

Zuidplas/regio - Waar in Zuidplas mogelijk explosieven in de grond liggen, op welke diepte, en van welk type, is nu snel duidelijk dankzij een onderzoek door het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK). De gemeente beschikte tot nu toe niet over compleet historisch onderzoek.

De onderzoeksinformatie is voor een gemeente nuttig in verband met veiligheid bij graafwerkzaamheden, en is een aandachtspunt bij projectontwikkeling of openbare werken. In de Nederlandse bodem bevinden zich nog niet-gesprongen explosieven afkomstig uit de Tweede Wereldoorlog. Het gaat om vele soorten en vormen van verschietbare - of afwerpmunitie of mijnen.

Op basis van de Bommenregeling van het Gemeentefonds kan de gemeente bij het Rijk een vergoeding aanvragen voor een deel van de door het hoogheemraadschap gemaakte kosten. Gemeenten zijn namelijk de enige die een dergelijk verzoek kunnen doen. De gemeenteraad van Zuidplas beslist 12 februari of zij meewerkt aan een subsidieverzoek namens de HHSK aan het ministerie van Binnenlandse Zaken van ruim 55.000 euro; dit is 70 procent van de totale kosten. Voor de gemeente zijn er geen directe financiële gevolgen.

Hoogheemraadschap Schieland- en de Krimpenerwaard liet het onderzoek uitvoeren, omdat het als uitvoerder van vele grote projecten een zogenoemd vooronderzoek bodembelasting meende nodig te hebben om te kunnen voldoen aan de zorgplicht ten aanzien van veiligheid rond explosieven. Ook kunnen met de informatie eventuele kosten worden beheerst.

Meer berichten