Logo hartvanzuidplas.nl
Foto: Gunilla/Pixabay

Moerkapelle voor behoud traditie

  •   98 keer gelezen

Zuidplas – De uit de hand gelopen jaarwisseling in Moerkapelle betekent niet dat er een definitief einde komt aan de vreugdevuren in het dorp. Gemeenteraad en college vinden dat onder goede voorwaarden zo'n vuur, een traditie in Moerkapelle, moet kunnen.

In de gemeenteraad werd dinsdag de nasleep van de oud- en nieuwgebeurtenissen, waarbij de Mobiele Eenheid werd ingezet en charges uitvoerde, besproken. Ook inwoners van Moerkapelle kwamen aan het woord.
Die lieten weten niet alleen geschrokken te zijn, maar ook 'diep te zijn geraakt' door het geschetste beeld van de nieuwjaarsnacht in het centrum van Moerkapelle. "Men spreekt van een oorlogsgebied en grimmige sfeer, voordat de ME in actie kwam. In de beleving van vele Moerkapellenaren was daar absoluut geen sprake van", zei Linda Buitenhek. Het beeld van veel inwoners was dat door de inzet van de ME buitensporig geweld was toegepast. "Er was weinig aan de hand." Ze sprak van onbesuisd en onnodig optreden.
Ook twijfelden de insprekers aan het feitenrelaas van de hulpdiensten. Een veel gehoord kritiekpunt was dat de ME al in Moerkapelle was en daarmee olie op het vuur zou hebben gegooid. Waarnemend burgemeester Servaas Stoop, met openbare veiligheid en orde in zijn portefeuille, kon dat verhaal naar het rijk der fabelen verwijzen. "De kritiek was dat de ME al klaar stond om in te grijpen als het uit de hand zou lopen", reageerde Stoop. "Het verhaal ging dat de ME-eenheid uit Leiden zou zijn gekomen en dat deze daardoor nooit binnen een kwartier aanwezig kon zijn. De betreffende ME-eenheid was echter in Zoetermeer gestationeerd en kon daardoor wel binnen dat kwartier ter plekke zijn."

De gemeenteraad brandde zijn vingers niet aan wat Frans Klovert (D66) een welles-nietesspelletje noemde. Hij vond het lastig te oordelen op basis van de twee belevingswerelden. De raad was in één ding wel duidelijk: geweld tegen hulpverleners mag nimmer worden getolereerd.

Inwoner Janneke Hofman sprak van een inschattingsfout van het gemeentebestuur om een streep te zetten door de festiviteiten zoals die de afgelopen jaren tijdens de nieuwjaarviering werden gehouden. "Het is jarenlang goed gegaan."
Volgens de jonge Krijn Rijneveld hoort een vreugdevuur bij oud en nieuw in Moerkapelle. "Het is een authentiek gebruik." De vuurwerkshow en de plaatjes van de discjockey zijn volgens hem niet nodig. Van oudsher viert Moerkapelle het nieuwe jaar met een vreugdevuur. "Dat moet toch mogelijk zijn?"
Hij riep de raad en het college op om een legaal vreugdevuur mogelijk te maken. Volgens Janneke Hofman is Moerkapelle bereid zijn eigen feest te organiseren met burgerwachten. "Inwoners zijn bereid om mee te helpen. Uiteraard in goed overleg met gemeente en hulpdiensten." Ook gaf zij aan dat de jongeren, die zich afgelopen jaar uit onvrede hadden teruggetrokken uit het feestcomité, weer bereid zijn om de organisatie op zich te nemen. "Mits er een betere dialoog met de gemeente en de politie komt."
Burgemeester Stoop wees het plan voor het vreugdevuur niet af, maar gaf ook aan dat zo'n vuur niet standaard is voor een gemeente of dorp. "Er zal een officiële aanvraag voor gedaan moeten worden. Daarnaast moet zo'n vreugdevuur aan allerlei eisen voldoen. De veiligheid mag niet in het geding zijn en ook de tolerantiegrenzen mogen niet overschreden worden."
De raad drong er bij het college op aan om snel in gesprek te gaan met de Moerkapelse bevolking. "Ook om de gebeurtenissen van de afgelopen nieuwjaarsnacht uit te praten, want er leven nog veel rancuneuze gevoelens", meende Cock van der Spek (ChristenUnie/SGP). "Het lijkt me ook handig als daar vertegenwoordigers van politie en andere hulpdiensten bij zijn." Het college liet weten snel het contact met de inwoners te zoeken. (Erik van Leeuwen)

Meer berichten