Logo hartvanzuidplas.nl

Plan voor 't Gooi van Zuidplas nadert eindfase

  •   461 keer gelezen

Zevenhuizen – Jarenlang werd er over gesteggeld, maar de ruimte-voor-ruimteregeling in de Eendragtspolder en de daarbij behorende woningbouwplannen, gaan de slotfase in. 't Gooi van Zuidplas is dichterbij dan ooit. De gemeenteraad, die zich binnenkort voor de laatste keer over het plan buigt, is overtuigd.

De ruimte-voor-ruimteregeling is een erfenis uit de tijd dat Zevenhuizen nog een zelfstandige gemeente was. De Zevenhuizense gemeenteraad besloot dat kassen moesten plaatsmaken voor woningen die passend zouden zijn bij het gebied. In de afgelopen jaren werden plannen diverse malen aangepast. Zo werd de bouwlocatie, op wens van belangengroepen en de gemeenteraad van Zuidplas, verschoven van locatie De Snelle, op de hoek Middelweg-Rottekade, naar het oosten, wat verder van de Rotte.
Wat in de loop der jaren niet veranderde, was de insteek van het bouwproject: er komen luxe villa's. In totaal verrijzen er straks 36. Tijdens de commissie Ruimtelijke Plannen van vorige week toonden raadsleden zich al creatief met namen. Wim Jansen (CDA) sprak van 't Gooi van Zuidplas. "Dat beeld dringt zich, bij het zien van de illustraties, bij mij op." Paul van Drenth van Nieuw Elan Zuidplas sprak na afloop van de vergadering over het 'Blaricum aan de Rotte'.
De woningen worden onderdeel van de polder. Ook bij de infrastructuur wordt daar rekening mee gehouden. Kaarsrechte wegen komen er niet.
D66 en PvdA/GroenLinks wilden weten waarom de wijk niet volgens de B(ijna)E(nergie)N(eutaal)G(ebouw)-norm wordt gebouwd. Volgens de gemeente heeft dat te maken met het 'moment van overeenstemming' met de projectontwikkelaar. "Aangezien het niet gaat om sociale woningbouw lijkt het me geen probleem om dit aan te passen", zei Johan Helmer (PvdA/GroenLinks). "De overeenkomst is gebaseerd op kleine bouwsteentjes. Als we dit willen aanpassen, begint het circus opnieuw", reageerde wethouder Jan Hordijk op het plaagstootje.
Hordijk zei blij te zijn dat het dossier nu zijn eindfase nadert. "Er is een breed participatietraject geweest. Iedereen heeft er wat van kunnen vinden. Ik ben blij dat er over de hele lijn tevredenheid heerst. Van vogelclub tot andere belangengroepen."
Ook alle partijen in de raad zijn content met het eindproduct. "Gewoon een prima plan", aldus Frans Klovert (D66). Hans Balfoort, fractieadviseur van ChristenUnie/SGP, liet zich in ongeveer dezelfde bewoordingen uit. "Het is uitgekristalliseerd. Daar gaan wij geen nee tegen zeggen."
(Erik van Leeuwen)

Meer berichten