Logo hartvanzuidplas.nl
Met rubberlaarzen trok het gezelschap de polder in om meer te weten te komen over de gezamenlijke opgave.
Met rubberlaarzen trok het gezelschap de polder in om meer te weten te komen over de gezamenlijke opgave.

Ondernemers en inwoners ervaren bodemdaling

  •   168 keer gelezen

Regio - Het Groene Hart kampt met een zakkende bodem door zetting en het inklinken van veengrond door ontwatering en droogte. Dat heeft ingrijpende gevolgen. Zo wordt het moeilijker om landbouw en veeteelt te bedrijven en kampen woningen en de openbare ruimte met verzakking. De kosten voor de toekomst lopen in de miljarden euro's.

Binnen de regiodeal bodemdaling Groene Hart werken de gemeenten Alphen aan den Rijn, Gouda en Woerden, de provincies Zuid-Holland en Utrecht en de hoogheemraadschappen van Schieland en de Krimpenerwaard, van Rijnland, en De Stichtse Rijnlanden samen met het Rijk aan een aanpak voor het omgaan met de bodemdaling. De partijen kregen vijf maanden geleden te horen dat de overheid er tien miljoen euro beschikbaar voor stelt.

Opbarsting
Afgelopen week kwamen de partijen in de Polder Middelburg, tussen Bodegraven, Reeuwijk, Boskoop en Gouda, bij elkaar om in de praktijk te zien welke ingrijpende effecten de zakkende bodem heeft. De weilanden onderaan de dijk liggen op die plek zo'n drie meter lager dan het omliggende veenweidegebied. Dat komt door veenafgraving in het verleden en het op landbouw gerichte waterpeilbeheer in de polder. Door deze diepe ligging is in de weilanden sprake van zogenoemde 'opbarsting'. Dat betekent dat op bepaalde plekken de grond de druk van het dieper liggende grondwater niet meer kan tegenhouden, waardoor brak grondwater omhoog stroomt. Door het zoutere water wordt het gras van mindere kwaliteit en door de verminderde draagkracht van de bodem gaat het maaien moeilijker.

Zuidplas
Ook in Zuidplas hebben agrariërs te maken met een steeds slechter wordende bodemgesteldheid. Uit de regiodeal wordt een project bekostigd om in een gebied van 300 hectare ten zuiden van de A20 te onderzoeken wat passende maatregelen en alternatieven voor het gebruik van het land zijn. De ondertekening van de deal wordt voor het zomerreces verwacht.

Meer berichten