Logo hartvanzuidplas.nl
Foto: Provincie Zuid-Holland

Zuidplas wil in vizier blijven van nieuw provinciebestuur

  •   57 keer gelezen

Zuidplas/Den Haag - De fracties van FvD, VVD en CDA hebben hun inhoudelijke verkenning op hoofdlijnen in het kader van de vorming van een nieuw provinciebestuur, afgerond. De verkenning is donderdag 2 mei aangeboden aan informateur Hans Wiegel.

Wiegel heeft zijn waardering uitgesproken voor het feit dat dit resultaat in een relatief kort tijdsbestek is behaald. Als volgende stap in het informatieproces nodigt hij de andere fracties uit voor vervolggesprekken. Daarin zal hij peilen in hoeverre die bereid zijn om inhoudelijk te praten over de hoofdlijnen waarover FvD, VVD en CDA het eens zijn geworden.

Zuidplas stuurde vorige week een brief aan informateur Wiegel en de drie fracties die, met de steun van andere partijen, hoogstwaarschijnlijk het nieuwe provinciebestuur van Zuid-Holland gaan vormen. Daaruit blijkt dat de provincie de plannen van Zuidplas voor woningbouw in de Zuidplaspolder eind 2017 'met waardering' heeft ontvangen, en dat de ontwikkelmogelijkheden in het middengebied tussen de dorpen van Zuidplas op een voortvarende manier steeds concreter worden. Het college geeft in de brief aan met het nieuwe bestuur de goede samenwerking voort te willen zetten om in de Zuidplaspolder versneld het woningaanbod te vergroten. Zuidplas wil zowel 'aanhaken op bestaande kwaliteiten' van de omgeving, als de landschappelijke waarden, infrastructuur en economie verbeteren.
Een andere grote verantwoordelijkheid noemt het college de zorg voor een toekomstbestendige en duurzame omgeving. Het biedt de provincie aan om zich daarvoor gezamenlijk in te spannen. Problemen als bodemdaling bieden volgens het college juist kansen. 'Zuidplas is de perfecte broedplaats voor innovatieve en duurzame oplossingen, onder meer op het gebied van waterberging en -veiligheid.'

Meer berichten