Logo hartvanzuidplas.nl
SP-raadslid Serena Rodenburg
SP-raadslid Serena Rodenburg (Foto: Erik van Leeuwen)

SP: Taalscholen beter in de gaten houden

  •   87 keer gelezen

Zuidplas - De SP in Zuidplas vindt dat de gemeente beter zicht moet krijgen op de taalscholen die bij de inburgering van statushouders de taallessen voor hun rekening nemen. "Weg met malafide scholen", aldus raadslid Serena Rodenburg.

Wethouder Jan Willem Schuurman gaf tijdens de gemeenteraad van vorige week dinsdag toe dat hij en de gemeente niet weten hoeveel en welke taalbureautjes actief zijn in Zuidplas. De taalschooltjes vallen niet onder de plicht van de gemeente. Statushouders in Zuidplas die de Nederlandse taal niet of onvoldoende beheersen, moeten zelf op zoek naar een instituut of bedrijf waar ze zich kunnen voorbereiden op een examen. Zij kunnen daarvoor een bedrag lenen dat later moet worden terugbetaald.
De landelijke overheid eist van iedere uitkeringsgerechtigde dat hij of zij de Nederlandse taal machtig is of wordt. Daarmee wordt het makkelijker om een baan te vinden, waardoor het aantal mensen met een uitkering weer afneemt. De verantwoordelijkheid ligt bij de uitkeringsgerechtigde. Wordt niet voldaan aan de taaleis, dan kan er een sanctie worden opgelegd. In Zuidplas is dat tot op heden nog niet gebeurd.

Volgens Rodenburg zijn er signalen dat er gesjoemeld wordt door de bureautjes. "Een vriendin heeft bij een taalles meerdere keren gezien dat mensen een handtekening zetten voor aanwezigheid en weer vertrokken."
Rodenburg is sowieso van mening dat de huidige manier van inburgeren niet goed werkt. "Op de website inburgeren.nl staat alles in het Nederlands. Dat is alsof je voor een cursus bergbeklimmen wordt gevraagd om je voor de eerste les te melden op de top van de Himalaya."
De VVD had de taaleis en de inspanning daarvan op de agenda gezet, omdat het in de veronderstelling was dat Zuidplas ver achterliep in het vaststellen van uitkeringsgerechtigde inwoners met een taalachterstand. Wethouder Schuurman liet weten dat negentig procent van de in totaal tachtig inwoners van wie nog niet is vastgesteld of ze een taalachterstand hebben, is vrijgesteld vanwege psychische problemen. "De rest zit binnen de wettelijke eis van vier tot acht weken." (Erik van Leeuwen)

Meer berichten