Logo hartvanzuidplas.nl

Statushouders inzet politiek steekspel

  •   188 keer gelezen

Zuidplas – Links en rechts zijn tijdens de laatste gemeenteraadsvergadering in Zuidplas verwikkeld geraakt in een politiek steekspel. Aanleiding was de positie van statushouders bij de toewijzing van huurwoningen. In 2018 moest Zuidplas 59 statushouders huisvesten. Voor 53 van hen werd een woning gevonden. Dit jaar is de taakstelling 30.

In bijna alle Nederlandse gemeenten met een urgentieregeling voor huurwoningen krijgen statushouders, ondanks dat het geen landelijke verplichting meer is, nog steeds voorrang bij het vinden van een huis. In het voorstel van het college van Zuidplas is de zogenaamde urgentieverklaring voor statushouders – vluchtelingen met een verblijfsvergunning – geschrapt.

De VVD toonde zich daar blij mee. "Iedereen heeft nu gelijke kansen. Er ontstaat een eerlijk speelveld voor onze inwoners", aldus raadslid Jos Wiegman.
D66 en PvdA/GroenLinks beschuldigden de grootste partij van Zuidplas van 'symboolpolitiek'. Volgens Frans Klovert (D66) is de maatregel een wassen neus. "Wettelijk zijn we verplicht een statushouder binnen tien weken onderdak te bieden. Zonder of mét urgentiestatus, statushouders móeten naar een woning begeleid worden. Dat verandert niet."

"Dit is dus een puur administratieve verschuiving", vulde Martin Damen (PvdA/GroenLinks) aan. 'Links' had sowieso moeite met de principes achter de maatregel. "Deze mensen zijn gevlucht en hebben veel leed gekend. Laten we ze helpen", aldus Damen.

"Statushouders zijn volwaardige inwoners", zei Klovert. "Woningzoekenden die dakloos zijn, krijgen een urgentiestatus en aangezien statushouders in de opvang technisch dakloos zijn, dienen ook zij voorrang te krijgen bij woningtoewijzing. Bovendien kunnen statushouders in tegenstelling tot anderen niet kiezen in welke gemeente zij gaan wonen; statushouders worden door het COA aan een gemeente toegewezen."

De gemeenteraad stemt op 18 juni over de Huisvestingsverordening, met daarin het voorstel om de urgentieverklaring voor statushouders te schrappen.

Meer berichten