Logo hartvanzuidplas.nl
Waar nu de koeien nog grazen, verrijst straks een dorp met duizenden woningen. (tekst en foto: Erik van Leeuwen)
Waar nu de koeien nog grazen, verrijst straks een dorp met duizenden woningen. (tekst en foto: Erik van Leeuwen)
Woningbouw Zuidplaspolder

D66: Vijfde Dorp moet er komen, óók met beperkt verlies

  •   218 keer gelezen

Nieuwerkerk aan den IJssel – D66 vindt dat het Vijfde Dorp in het middengebied van Zuidplaspolder er ook moet komen met een beperkt negatief financieel resultaat. Daarmee wijkt de fractie van de oppositiepartij af van het raadsvoorstel van het college.

Het college hanteert als uitgangspunt dat de ontwikkeling van het dorp in de noordoosthoek minimaal budgetneutraal moet zijn. D66 vindt dat eventuele verliezen gedragen moeten worden door alle aandeelhouders in de grondbank.
De partij erkent dat er een behoefte is aan woningbouw zowel voor autonome groei in Zuidplas zelf als in de regio. "We gunnen anderen ook de mogelijkheid te kiezen voor het wonen in een dorp in de Randstad, in het groen tussen de steden", zegt fractievoorzitter Frans Klovert. "Ook erkennen we dat Zuidplas vanuit de historie een verantwoordelijkheid heeft om door de grondbank aangekochte gronden te ontwikkelen."
D66 stelt wel voorwaarden. "Bouwen vindt plaats naar behoefte en niet naar van tevoren opgestelde kentallen. Woningbouw is gasloos en het nieuwe dorp is zelfvoorzienend in haar energiebehoefte. We kiezen voor een ontwikkeling waarbij ruimte is voor groen in de wijken en voor groene buffers tussen de dorpen. Een dorp ontstaat niet door ergens huizen neer te zetten."
PvdA/GroenLinks vindt dat eventuele woningbouw moet plaatsvinden 'primair in de verrommelde randen van het middengebied in het algemeen en in het Zuid-Westelijke deel van het gebied in het bijzonder.'
Net als D66 twijfelt raadslid Martin Damen aan de financiële haalbaarheid van het voorstel. "Om voldoende voorzieningen als infrastructuur, openbaarvervoerbedrijf, scholen, winkels et cetera te kunnen realiseren is de kans groot dat met het bouwen van 4000 woningen dit niet gaat lukken en is waarschijnlijk een veelvoud van dit aantal nodig. Ook dat we de 4000 woningen gaan bouwen op één plek, vinden wij risicovol, omdat wanneer er in de komende tien tot vijftien jaar een economische crisis komt, het dan maar de vraag is of wij kunnen blijven bouwen en of de inwoners die er dan wonen wel beschikken over voldoende voorzieningen."

Meer berichten