Logo hartvanzuidplas.nl
Onderzoek

Het Groene Hart: omgeven door wegen

  •   keer gelezen

Dankzij grootschalige woningbouw, intensivering van de bedrijventerreinen en nieuwe glastuinbedrijven wordt het steeds drukker op de wegen. Daarom moet de infrastructuur grondig worden aangepakt. De gemeente Waddinxveen werkt momenteel mee aan een regionaal plan om de verkeersdoorstroming te verbeteren. Niet iedereen is even enthousiast, en lokale belangengroepen maken zich zorgen over de mogelijke aanleg van een autoweg dwars door het Groene Hart.

Door Myriam Dijck

Inwoners in de regio hebben er dagelijks mee te maken: grote drukte tijdens de spits, uitstoot en geluidsoverlast. Om dit op grote schaal aan te pakken heeft de provincie een samenwerkingsverband in het leven geroepen: 'Beter Bereikbaar Gouwe'. Dit overkoepelende plan pakt de verkeersproblematiek in de gehele regio aan, tussen de N11 en de A12.
Het Beter Bereikbaar Gouwetraject, voorheen 'Programmatische Aanpak Gouwe', borduurt voort op de aanleg van de nieuwe randweg ten westen van Waddinxveen, de Vredenburghlaan-(Verlengde) Bentwoudlaan. Deze weg, ook bekend als de N207-Zuid, loopt van de A12 in het zuiden door het Glasparel-gebied naar de oostelijke kant van de Hoogeveenseweg (de N455) in het noorden. Volgens de provincie is deze noord-zuidverbinding hard nodig om de drukte in Waddinxveen te verminderen.

Lokaal tegenwicht
Hier tegenover staan de opvattingen van het Molenberaad. Dit verbond van vier lokale groepen met een kleine duizend leden ziet er niets in om de regio vol te bouwen met wegen, met de N207-Zuid als speerpunt. Ze hebben daarom hun eigen, kleinschaligere oplossingen ontwikkeld.
Volgens het Molenberaad weigert de provincie, die het samenwerkingsverband aanstuurt, haar alternatief serieus te nemen, en ze vreest dat de geplande wegen extra verkeer zullen gaan aantrekken. Kees Bot, lid van belangengroep 'Vrienden van het Bentwoud' en inwoner van Waddinxveen, maakt deel uit van het Molenberaad. "Zolang er nog geen schop in de grond is gegaan is er een kans, en ik denk dat wij goede argumenten hebben om hem tegen te houden", zegt Bot.

De knelpunten
Hazerswoude-Dorp is een bekend knelpunt in de regio. Dwars door het dorp loopt een belangrijke noord-zuidverbinding voor onder andere vrachtverkeer vanuit de Greenport en Zoetermeer. "Het dorp wordt in tweeën gesplitst", zegt Bot. "Voor omwonenden is dat zeer bezwaarlijk. Er is een heleboel doorgaand verkeer, verkeer wat niks in de regio te zoeken heeft."
Twee andere belangrijke knelpunten zijn de hefbruggen over de Gouwe in Boskoop en Waddinxveen. Vooral de Boskoopse hefbrug die aansluit op de Zijde is volgens Bot 'rampzalig'. "De Zijde is een smalle weg, het is heel gevaarlijk om daar te fietsen en bovendien, de huizen verzakken. Het is eigenlijk een wijkontsluitingsweg, niet geschikt voor veel verkeer", zegt hij. "En dan heb je ook nog de hefbrug, die nu om de haverklap openstaat." Samen met het Molenberaad concludeerde Bot dat de N207-Zuid geen oplossing is voor deze twee knelpunten. "Het ene knelpunt wordt alleen maar verslechterd, en dat is Hazerswoude-Dorp, en het andere knelpunt, in Boskoop, daar lost het niks op."

Lees verder in de papieren editie van HvH van woensdag 29 mei en op Krant Digitaal op deze site.

Meer berichten