Logo hartvanzuidplas.nl
Alle raadsfracties hechten aan een groene schakel om zo het landschappelijke karakter van het nieuwe Zuidplas-dorp te behouden.
Alle raadsfracties hechten aan een groene schakel om zo het landschappelijke karakter van het nieuwe Zuidplas-dorp te behouden. (Foto: Erik van Leeuwen)
Woningbouw Zuidplaspolder

Gemeenteraad Zuidplas steunt plan voor Vijfde Dorp

  •   244 keer gelezen

Zuidplas - Wethouder Jan Hordijk heeft van de gemeenteraad 'rugdekking' gekregen voor het Zuidplasplan voor het Vijfde Dorp. Coalitie- en oppositiepartijen steunen unaniem de op enkele punten aangepaste conceptvisie.

Volgens Hordijk is die rugdekking onontbeerlijk om de plannen er bij de grote partners in de Grondbank doorheen te krijgen. De provincie Zuid-Holland en de gemeente Rotterdam slaan voor de ontwikkeling van het middengebied van de Zuidplaspolder op de grote trom.

De twee grootaandeelhouders eisen dat het hele project Zuidplaspolder geld moet opleveren. Zuidplas onderschrijft de noodzaak van woningbouw, maar stelt daar voorwaarden aan. Alle raadsfracties hechten aan een groene schakel om zo het landschappelijke karakter van het nieuwe Zuidplas-dorp te behouden. "De drijfveer van de andere partijen in de Grondbank is puur financieel", reageerde Paul van Drenth (Nieuw Elan Zuidplas) afgelopen weekeinde.

Het dilemma is groot: als Zuidplas de poot stijf houdt, dreigt het de regie te verliezen. Rotterdam en de provincie hun zin geven, betekent dat genoegen genomen moet worden met minder dan Zuidplas nu voor ogen heeft. Aan Jan Hordijk de zware taak om aan de onderhandelingstafel een resultaat te bereiken.

In de tussentijd mogen inwoners hun zegje doen over de plannen. Niet bouwen is niet aan de orde omdat een meerderheid van de gemeenteraad al eerder akkoord ging met bouwen in de polder (vierduizend woningen). Over de invulling en voorwaarden komen in september twee thema-avonden. "We willen de vlooienkam nu graag in handen geven van onze inwoners, het maatschappelijke middenveld en de ondernemers", zei CDA-fractievoorzitter Tinet de Jonge. "Zoek de blinde vlekken die we tot nu gemist hebben en laat het geluid van de straat doorklinken in dit bijzondere project waarbij tegemoet gekomen kan worden aan de enorme woningbehoefte die er is."

Het CDA stipte een nog niet eerder genoemd punt aan: de nieuwe voorzieningen die nodig zijn om de komende bewoners te faciliteren mogen niet ten koste gaan van de huidige voorzieningen in de huidige dorpen. "De nieuwe bewoners zullen, zeker de eerste jaren, veelvuldig beroep doen op deze dorpen. Het is goed dat onze dorpen dan ook toegerust zijn op deze toeloop van inwoners."

De gemeenteraad beseft dat vasthouden aan ideologische standpunten in het Zuidplaspolder-dossier ongunstig kan uitpakken voor Zuidplas. Daarom ook kwamen er vorige week tijdens de gemeenteraad allerlei onverwachte voorstellen voorbij. Zo pleitte Serena Rodenburg namens de SP voor de bouw van een 'Wassenaar in de Polder'; woningen in het topsegment met als doel het vierduizend woningen tellende dorp financieel haalbaar te maken. PvdA/GroenLinks toonde zich bereid om genoegen te nemen met een minder hoog aandeel sociale woningbouw.
D66 vond dat Zuidplas best een signaal mag maken richting de grootaandeelhouders. Het besloot de amendementen nog even in de tas te houden. Hordijk gaat de kern ervan overbrengen tijdens het eerstkomende bestuurlijke overleg met de Grondbank-partners.
Peter Molenaar (ChristenUnie/SGP) zei dat college en raad eerlijk moeten zijn tegenover inwoners. "Helemaal geen huizen bouwen is een gepasseerd station." Hij benadrukte dat woningbouw een verdienmodel is voor de kwaliteit van geplande ontwikkelingen. "De vraag is: welk kwaliteitsniveau wensen wij?"
Aan de hand daarvan vond Molenaar dat er maar eens gekeken moest worden naar wat het eindaantal woningen wordt. "Dit doet ook meer recht aan onze grondeigenaren en ondernemers zodat zij op basis hiervan conclusies kunnen trekken voor hun onderneming." (Erik van Leeuwen)

Meer berichten