Logo hartvanzuidplas.nl
Grond van de Grondbank grenzend aan de rotonde N219/Zuidplasweg in Zevenhuizen. Aan de overkant van de weg is het Koningskwartier in aanbouw.
Grond van de Grondbank grenzend aan de rotonde N219/Zuidplasweg in Zevenhuizen. Aan de overkant van de weg is het Koningskwartier in aanbouw. (Foto: Erik van Leeuwen)
Woningbouw Zuidplaspolder

'Partners' Vijfde Dorp woedend op Zuidplas

  •   778 keer gelezen

Zuidplas – De provincie, Rotterdam, Gouda en Waddinxveen zijn woest op de gemeente Zuidplas. De vier aandeelhouders van de Grondbank in de Zuidplaspolder vinden dat Zuidplas eenzijdige besluiten heeft genomen over de conceptvisie van het Vijfde Dorp en daarbij te weinig oog heeft gehad voor de belangen van de andere partijen.

Door Erik van Leeuwen

In een notitie van het college van Rotterdam aan de Rotterdamse gemeenteraad wordt gemeld dat het komend jaar 'strak' gestuurd zal worden op een definitieve ontwikkelingsvisie die volgens het Rotterdamse college gedragen wordt door alle stakeholders. Rotterdam zit samen met de provincie voor het meeste geld (veertig procent) in de Grondbank.

De woede van de Vijfde Dorp-partners komt voort uit het raadsbesluit van vorige maand waarin Zuidplas een concept-ontwikkelingsvisie vrij heeft gegeven voor verrijking, verdieping en inspraak door de inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Volgens Rotterdam heeft Zuidplas zich niet aan de afspraak gehouden om eerst de stakeholders op de ontwikkelingsvisie te laten reageren. Zuidplas kan zich niet vinden in de kritiek. Volgens de gemeente zijn de grote partijen vanaf het begin betrokken geweest bij de plannen.

De tweespalt is een rechtstreeks gevolg van de verschillende zienswijzen op hoe en waar woningbouw wordt gerealiseerd. Zuidplas wil op eigen gemeentegrond een dorp neerzetten dat recht doet aan het dorpse en groene karakter van de vier dorpen nu en wil de verstening hand in hand laten gaan met een groene corridor.

Het concept van deze landschappelijke zone wordt door de andere partijen wel ondersteund, maar ze zijn het niet eens met de grote omvang ervan en het uitsluiten door Zuidplas van enige vorm van lintbebouwing. Ze wijzen op de grote nadelige financiële gevolgen voor de Grondbank. Slechts een klein deel van de in totaal 300 hectare grond die in het bezit is van de Grondbank, valt namelijk in het ontwikkelingsgebied waar Zuidplas het Vijfde Dorp wil zien verrijzen. Rotterdam heeft uitgerekend dat het verlies, als de gronden buiten het door Zuidplas ingetekende dorp in de noordoosthoek van de Zuidplaspolder moeten worden afgewaardeerd, oploopt tot vijf miljoen euro.

Inmiddels zijn vier suggesties gedaan die de gevolgen voor de waarde van de gronden moeten beperken. Rotterdam schrijft in de notitie dat alle stakeholders, dus ook Zuidplas, hiermee hebben ingestemd. De eerste suggestie is het aanpassen van de grenzen van het door Zuidplas beoogde ontwikkelingsgebied, zodat er meer gronden uit de Grondbank onder gebiedsontwikkeling vallen. Die gronden liggen verspreid over heel het middengebied in de Zuidplaspolder.

In de tweede suggestie wordt de groene zone verplaatst en verkleind. De derde suggestie heeft betrekking op de gronden van de Grondbank grenzend aan de rotonde N219/Zuidplasweg in Zevenhuizen. Dit gebied, 23 hectare grond, zou 'vrij' gehouden moeten van de landschappelijke zone, vinden de partners. "Deze gronden zijn uitermate geschikt voor woningbouw gezien de strategische ligging, het grenst aan het Koningskwartier, en de goede ontsluiting."

In de vierde suggestie wordt geopperd om de volgende fase - waarmee het Vijfde Dorp wordt vergroot - nu al aan te geven. Ten noorden van de eerste fase liggen namelijk veel van de gronden van de Grondbank, die de partners ook liever ontwikkeld zien, zodat ze niet afgewaardeerd hoeven te worden.

Rotterdam stelt dat Zuidplas 'tot op heden niets heeft gedaan met deze suggesties'. "Ze zijn in geen enkele mate verwerkt in de concept-ontwikkelingsvisie." De directeur van de Grondbank heeft opdracht gekregen om een agenda voor overleg en een strategie met de gemeente Zuidplas op te stellen.

Meer berichten