Logo hartvanzuidplas.nl
Servaas Stoop blijft tot september aan als waarnemend burgemeester.
Servaas Stoop blijft tot september aan als waarnemend burgemeester.

Raad maakt naam kandidaat-burgemeester bekend

  •   keer gelezen

Zuidplas - In een besloten raadsvergadering op maandagavond 15 juli stelt de gemeenteraad van Zuidplas de aanbeveling vast voor de benoeming van de nieuwe burgemeester. Daarna maakt de raad, naar verwachting rond 21.30 uur, in een openbare raadsvergadering de naam bekend van de kandidaat, die wordt aanbevolen bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Vijftien kandidaten solliciteerden naar de burgemeestersvacature in Zuidplas, die ontstond na het vertrek in januari van Gert-Jan Kats naar Veenendaal. Onder de sollicitanten waren elf mannen en vier vrouwen. De commissaris van de Koning, Jaap Smit, heeft een selectie gemaakt en de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad heeft met een aantal kandidaten gesproken.

Tijdens de besloten raadsvergadering brengt de vertrouwenscommissie verslag uit van haar bevindingen. Twee kandidaten worden aan de gemeenteraad voorgesteld. De gemeenteraad besluit vervolgens welke kandidaat de voorkeur heeft en wordt aanbevolen bij de minister. Na afloop van de besloten vergadering wordt in een openbare raadsvergadering, die kan worden bijgewoond vanaf de publieke tribune, de naam bekendgemaakt van de voorkeurskandidaat.

In de praktijk wijkt de minister niet af van de aanbeveling van de gemeenteraad en wordt de nummer één op de aanbeveling, na Koninklijk Besluit, de nieuwe burgemeester. Die zal in september worden geïnstalleerd en de taken van waarnemend burgemeester Servaas Stoop overnemen.

Meer berichten