Logo hartvanzuidplas.nl
Foto: Erik van Leeuwen
Woningbouw Zuidplaspolder

Raadscommissie voor Vijfde Dorp in de maak

  •   199 keer gelezen

Zuidplas – Uit de gemeenteraad van Zuidplas wordt mogelijk een extra raadscommissie gevormd. Deze commissie zal zich alleen gaan bezighouden met de gebiedsontwikkeling van het middengebied in de Zuidplaspolder.

De gemeenteraad keurde onlangs de concept-ontwikkelingsvisie van Zuidplas voor het Vijfde Dorp in de noordoosthoek in de Zuidplaspolder goed. Die actie leverde kritiek op van de vier andere partijen in de Grondbank Zuidplaspolder. Volgens Johan Helmer (PvdA/GroenLinks) zou de vorming van een raadscommissie de betrokkenheid van de raad vergroten. "Het zou bovendien een steun zijn voor de wethouder."

Deze wethouder, Jan Hordijk, was onlangs bij het bestuurlijk overleg tussen de Grondbank-partners aangeschoten wild. Hij kreeg het verwijt dat Zuidplas de belangen van de provincie, Rotterdam, Waddinxveen en Gouda niet goed vertegenwoordigt. De provincie en Rotterdam beschouwen de financiële resultaten van het nu door Zuidplas voorgestelde Vijfde Dorp (vierduizend woningen) als te karig. De twee grootaandeelhouders willen dat er meer verworven grond wordt ingezet voor woningbouw. Dat kost echter groen en juist dat element wordt door Zuidplas als zeer belangrijk bestempeld als tegenwicht voor verstening van het gebied.

Hordijk hield zich tijdens het debat met de gemeenteraad dinsdag 9 juli over de zomernota op de vlakte. Alles wat hij zegt, kan op een verkeerde manier worden uitgelegd door de partners. Wel zei hij dat Zuidplas over zijn eigen ruimtelijke ordening gaat. In de gemeenteraad is onbegrip over de heftige reactie van Rotterdam en de provincie op het vrijgeven van de concept-ontwikkelingsvisie. "De afspraak was dat het concept zou worden voorgelegd aan de partners als het klaar zou zijn", aldus Hordijk, die aangaf niets fouts te hebben gedaan. De partners in de Grondbank stellen echter dat Zuidplas door het naar buiten brengen van de conceptplannen op eigen houtje heeft geacteerd. Ze verwijten het de raad van Zuidplas dat die besloten heeft om de concept-ontwikkelingsvisie goed te keuren. Hordijk houdt vol: "Het is een goed plan waarin wel degelijk rekening is gehouden met ieders belangen. We hebben ons best gedaan om de verliezen voor de andere partijen zo veel mogelijk te beperken."

De raad nam vorige week een motie aan van het CDA waarin het college werd opgeroepen om snel met een dorpsvisie te komen voor de vier Zuidplas-dorpen. "Daarin moet staan wat we willen met een dorp. Juist nu er de komende jaren veel energie gaat naar het Vijfde Dorp moeten we focus houden op onze bestaande inwoners en ondernemers en juist de kwaliteit van de huidige dorpen inzetten voor onze inwoners", aldus raadslid Benno de Ruiter. (Erik van Leeuwen)

Meer berichten