Logo hartvanzuidplas.nl
Foto: Wikimedia Commons/Dick Mudde
Woningbouw Zuidplaspolder

GS: 'Groot waardeverlies grond Nieuwe Midden'

  •   416 keer gelezen

Den Haag/Zuidplas - Als de conceptplannen voor ontwikkeling van het middengebied in de Zuidplaspolder in definitieve plannen worden omgezet, heeft dat grote financiële negatieve gevolgen volgens de provincie. Daardoor kunnen Gedeputeerde Staten onmogelijk akkoord gaan met de plannen en moeten ze worden aangepast.

Volgens Gedeputeerde Staten zal de opbrengst van de grond in het 'Nieuwe Midden' - zoals de provincie het gebied noemt waar Zuidplas een nieuw dorp wil bouwen - flink lager zijn dan de huidige boekwaarde. Dat staat in een recente brief aan Provinciale Staten. Gedeputeerde Staten spreken in de brief over een 'grove inschatting dat de grond een taxatiewaarde heeft van 65 miljoen euro'. "Dat is ruim dertig miljoen lager dan de huidige boekwaarde."
In de brief wordt ook aangegeven welke oplossingen er voor de Grondbank zijn om het verlies in te lopen. Eén wijziging is het verplaatsen van een deel van het zonnepark tussen de Vierde en Derde Tocht boven de Groene Waterparel. Het 'vak' dat vrijkomt zou zeer geschikt zijn voor duurdere woningen.
Een tweede wijziging is het verplaatsen van de zogenaamde 'Groene Schakel' naar het westelijk deel. "Daardoor blijft de lanen- en linten-ontwikkeling mogelijk en gaat de groene schakel niet over de gronden van het Nieuwe Midden."
Ongeveer 23 hectare van de gronden van de Grondbank grenzend aan de rotonde Zevenhuizen van de N219 moet daarnaast vrijgehouden worden van de groene schakel. GS wil ook dat bij de ontwikkeling van de plannen meteen de mogelijke tweede fase van de woningbouw wordt aangegeven.

Gedeputeerde Adri Bom-Lemstra (CDA), die in het dagelijks bestuur van de provincie Ruimtelijke Ordening in haar portefeuille heeft, ontkent desgevraagd dat het concept van Zuidplas ver staat van de wens van de provincie. "De concept-ontwikkelingsvisie past overwegend binnen het omgevingsbeleid van de provincie. Er zijn alleen nog wel vragen over onder andere de financieel-economische haalbaarheid, de bereikbaarheid en de nieuwe ambitie voor de Groene Schakel", reageert zij. "Mijn wens is dat de definitieve ontwikkelingsvisie niet alleen aansluit bij de provinciale ambities en past binnen het provinciaal omgevingsbeleid, maar ook dat deze kan rekenen op draagvlak bij alle partners en belanghebbenden."

Bom-Lemstra zegt zich niet te herkennen in het beeld dat bij de inrichting van het gebied de financiën de boventoon voeren. Ze wijst op een brief van Gedeputeerde Staten naar de Provinciale Staten in november vorig jaar. "Daarin is aangegeven dat GS in gesprek willen gaan met de gemeente Zuidplas over de ontwikkeling van het Middengebied van de Zuidplaspolder mits deze kwantitatief en kwalitatief aansluit bij de woningbouwbehoefte, de (OV) multimodale bereikbaarheid goed is en er aansluiting gezocht wordt met ambities op het gebied van economie, landschap, klimaatadaptatie en energietransistie. Daarnaast is het natuurlijk ook van belang dat de ontwikkeling betaalbaar is."

Volgens Bom zullen Gedeputeerde Staten voor 1 oktober een zienswijze indienen op de concept-ontwikkelingsvisie van Zuidplas. (Erik van Leeuwen)

Meer berichten