Logo hartvanzuidplas.nl
Erik van Leeuwen

Wennen aan nieuwe school én vijfgelijkedagenrooster

  •   140 keer gelezen

Nieuwerkerk aan den IJssel – Ook in Zuidplas zijn deze week de scholen weer begonnen. In Zevenhuizen opende de tijdelijke school in het Koningskwartier voor het eerst de deuren, in Nieuwerkerk introduceerde de Elimschool het vijfgelijkedagenrooster.

In Zevenhuizen was voor de zomervakantie van alles te doen rond de verkeersveiligheid rond de nieuwe school in Zevenhuizen-Zuid. Ouders maakten zich ongerust over de weg van het dorp naar de school. Hun input leidde tot aanpassing van de reconstructie van de Zuidplasweg. Daarbij was de grootste verandering dat de voorgenomen rotonde een voorrangskruispunt werd. "In totaal hebben we zes extra maatregelen genomen", vertelde gemeentelijk woordvoerder Marinske Horstman. "Er zijn verkeersdrempels gekomen om de snelheid te remmen, borden om weggebruikers extra te attenderen op de oversteek voor fietsers en voetgangers, en daar waar fietsend verkeer invoegt, is het zicht verbeterd door de inrichting aan te passen."

Om iedereen aan de nieuwe verkeerssituatie te laten wennen, zijn tijdens de eerste dagen verkeerstoezichthouders aanwezig. "Wij grijpen in als de situatie daar om vraagt", zei Peter van der Wal maandagmorgen. "We zijn er om een oogje in het zeil te houden, puur als gewenning."
Een vertegenwoordiger van Veilig Verkeer Nederland gaat zijn bevindingen nog deze week rapporteren bij de gemeente. De werkzaamheden zijn overigens nog niet afgerond. Er moet nog nieuw asfalt komen. "Dat gaat deze week 's nachts gebeuren", aldus Horstman.

De Nieuwerkerkse Elimschool is maandag begonnen met het vijf-gelijke-dagen-rooster. Dat houdt in dat de leerlingen de hele dag onafgebroken les krijgen. Van maandag tot en met vrijdag zijn zij om 14.00 uur uit. "Ze lunchen in de klas met de leerkracht en hebben een kwartiertje buitenspeeltijd. Ze hebben dus geen vrije woensdagmiddag meer", vertelde directeur Wilma van der Blom. "We beginnen 's morgens ook tien minuten eerder, om half negen in plaats van tien over half negen." Volgens Van der Blom is de Elim de eerste school in Nieuwerkerk die het model invoert. (Erik van Leeuwen)

Meer berichten