Zuidplas moet de motie-Nesselande volgens raadslid Jan-Willem Verheij zien als 'een extra motivatie om aan de slag te gaan.
Zuidplas moet de motie-Nesselande volgens raadslid Jan-Willem Verheij zien als 'een extra motivatie om aan de slag te gaan." Foto: Pixabay

VVD Rotterdam: 'Zuidplaspolder mag geen euro kosten'

Algemeen Vijfde Dorp 1.207 keer gelezen

Zuidplas – De woningbouwplannen voor het middengebied van de Zuidplaspolder mogen Rotterdam geen geld kosten. Dat is het standpunt van de VVD in de Maasstad.

De VVD, na Leefbaar Rotterdam de grootste partij in de gemeenteraad van Rotterdam, was vlak voor de zomer de motor van de motie Nesselande-Oost. De strekking daarvan was dat Rotterdam de gebiedsontwikkeling in de gemeente Zuidplas over zou moeten nemen.

In Zuidplas zette de actie kwaad bloed. College en raad reageerden weliswaar niet in het openbaar, maar in de wandelgangen was sprake van grote verontwaardiging. Met de motie voedde Rotterdam, zo was de algemene opmerking van de lokale politici, de ongerustheid van inwoners over mogelijke annexatie van Zuidplas-grondgebied door de sterke buur. De geschiedenis zou zich daarbij herhalen, want de grond waarop de wijk Nesselande is gebouwd, behoorde eerst tot de gemeente Nieuwerkerk en de gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle.
VVD-raadslid Jan-Willem Verheij, initiatiefnemer van de motie Nesselande-Oost, zegt dat hij een duidelijk geluid wilde laten horen aan Zuidplas. "Dat vond ík niet alleen, maar een meerderheid van de raad, want de motie is aangenomen. We wilden een signaal afgeven dat de gekozen weg door Zuidplas niet de juiste is. Deze motie heeft een grote statement-functie."
Verheij zegt niet op landjepik uit te zijn. Zijn eigen wethouder Bas Kurvers van bouwen en wonen liet weten dat de motie onuitvoerbaar is en dat hij deze daarom afraadde. Verheij begrijpt dat. "Ik snap ook dat wij als gemeenteraad van Rotterdam niet gaan over gemeentelijke herindeling. Het ging mij om de boodschap die erachter zit."
Die is duidelijk: Rotterdam heeft geen zin om geld in te leveren bij de ontwikkeling van het middengebied van de Zuidplaspolder, oftewel het Vijfde Dorp. "We zijn er jaren geleden voor veertig procent ingestapt. Met de plannen, zoals die nu door Zuidplas zijn gepresenteerd, gaan we voor vijf miljoen euro de boot in. Dat is voor mijn partij en ook voor de meerderheid van de gemeenteraad onaanvaardbaar. Wat mij betreft is het uitgangspunt dat de hele operatie Rotterdam geen euro kost."
Dat zou betekenen dat er nog flink gesleuteld moet worden aan de plannen. Volgens Verheij hebben Zuidplas en de andere partners in de grondbank samen grote belangen: zorgen voor meer woningen. "We hebben een groot woningprobleem en de Zuidplaspolder is in deze regio aangewezen als één van de weinige plekken waar gebouwd mag worden. Laten we er daarom samen de schouders onder zetten."

In de concept-plannen van Zuidplas wordt uitgegaan van een startomvang van vierduizend woningen. Verheij kan zich voorstellen dat er meer woningen komen. "De rekenmeesters moeten zich daar maar over buigen. Er zijn meerdere knoppen om aan te draaien."
Als Zuidplas vasthoudt aan vierduizend woningen, zal er iets gedaan moeten worden aan de opbrengstenkant. Duurdere woningen bijvoorbeeld. Of minder sociale woningen. Zuidplas gaat voor dertig procent sociaal. "Wij hebben in ons coalitieakkoord twintig procent staan", zo zoekt Verheij de ruimte op.
Verheij zegt dat 'Nesselande-Oost' ook was bedoeld om Zuidplas vaart te laten maken met de plannen. "Het tempo moet omhoog, er moeten concrete stappen worden genomen. Zie de motie als een extra motivatie om aan de slag te gaan."
Volgens hem past daar niet de 'eigengereide' manier van handelen van Zuidplas in. "Zonder vooroverleg met de partners zijn de plannen aangenomen door de raad. Dat was tegen de afspraak."
Dat laatste wordt overigens tegengesproken door Zuidplas, dat eerst de concept-ontwikkelvisie met haar inwoners wil delen voor 'verrijking', voordat men met de partners tot een gezamenlijk definitief plan komt. (Erik van Leeuwen)