Logo hartvanzuidplas.nl
Sinds anderhalve week is Han Weber de drager van de ambtsketting van Zuidplas. (foto en tekst: Judith Rikken)
Sinds anderhalve week is Han Weber de drager van de ambtsketting van Zuidplas. (foto en tekst: Judith Rikken)

Han Weber kan in Zuidplas 'járen vooruit'

  •   186 keer gelezen

Zuidplas - Nog dealend met de naweeën van een gebroken elleboog, is Han Weber (52) vorige week begonnen aan zijn functie van burgemeester van de gemeente Zuidplas. Echt belemmerend is het niet. "Ik kan alleen nog even niet fietsen."

In Den Haag gebeurde het enkele weken geleden. Bij de Hoge Raad van Adel - hét adviesorgaan van de regering op het gebied van wapenkunde - viel Weber van de trap. "De tekst en uitleg over het gemeentewapen van Zuidplas, waarvoor ik daar was, had ik gelukkig net gehad."
Zijn fiets staat voorlopig trouwens toch nog in Den Haag, waar Weber en zijn vrouw al zestien jaar wonen. Voor het einde van dit jaar hopen ze de ambtswoning aan de Nieuwerkerkse Rijskade te betrekken.
In zijn nieuwe baan als burgemeester werd hij - na dertien jaar Statenlid en acht jaar gedeputeerde te zijn geweest - maandag 30 september geïnstalleerd. Daarmee nam hij afscheid van wat hij het 'platte dagelijkse politieke handwerk' noemt. "Ontzettend belangrijk werk, maar ik vind het nu leuk om me bezig te gaan houden met verbinding en de inwoners van Zuidplas verder te brengen.
Bovendien staat Zuidplas met de woningbouwplannen in de Zuidplaspolder voor een mooie opgave. Ik vind het spannend om dat allemaal in goede banen te leiden; zeker is dat er voor járen interessant werk ligt."
Het burgemeestersambt is hem in de afgelopen jaren meer en meer gaan trekken, zegt hij. "Bij de provinciale verkiezingen van vier jaar geleden, heb ik me afgevraagd of ik weer vier jaar gedeputeerde zou willen zijn. Dat wilde ik toen graag, voor nog één periode. Omdat het openbaar bestuur me na aan het hart ligt en ik meer heb met de lokale dan met de landelijke politiek, kwam de rol van burgemeester in beeld. Toen het einde van mijn termijn als gedeputeerde in zicht kwam, ben ik gaan kijken welke gemeente een beetje bij me zou passen. Uiteraard waren er meer, maar Zuidplas was wel favoriet."
In november vorig jaar werd bekend dat de functie van burgemeester van Zuidplas vrijkwam, doordat Gert Jan Kats werd voorgedragen als burgemeester van Veenendaal. De sollicitatieprocedure om een nieuwe burgemeester te vinden startte in maart, begin april bleek dat er vijftien sollicitanten in de race waren.
In de provincie waren de onderhandelingen voor de vorming van een nieuw provinciebestuur - waarvoor de verkiezingen op 20 maart waren geweest - bezig. Het was een moeizaam proces, dat pas in juli tot resultaat leek te gaan leiden. Intussen legde Weber op 9 mei zijn functie als gedeputeerde voortijdig neer, na zijn constatering dat zijn ambtenaren een belangrijk advies over de Zuid-Hollandse warmterotonde niet met hem hadden gedeeld, waardoor hij zijn informatieplicht aan Gedeputeerde en Provinciale Staten niet had kunnen nakomen. Weber nam de politieke verantwoordelijkheid en stapte op. Op 15 juli werd hij voorgedragen als burgemeester van Zuidplas.
In die rol zal hij opnieuw bezig zijn met onderwerpen waarvoor hij ook als gedeputeerde verantwoordelijk was. De genoemde warmterotonde bijvoorbeeld - de leiding die havenwarmte van Rotterdam naar Leiden moet gaan transporteren en waarvan glastuinbouwers in Zuidplas graag een aftakking willen om ook hun kassen te kunnen verwarmen. Wanneer die leiding er komt, durft hij niet te zeggen. "Ik weet wel hoe belangrijk het is dát die er komt. Warmte is de meest kosteneffectieve manier van duurzame energievoorziening."
Als het om duurzaamheid en groen gaat, lijkt Zuidplas met Weber - die enkele jaren geleden door Natuurmonumenten werd genomineerd als Groenste politicus - goed te zitten. Dat er in de polder naast de woningbouw voldoende ruimte blijft voor groen, staat voor hem buiten kijf. Daarover 'vechten' met de partners van Zuidplas is volgens hem niet nodig: "Ook voor Rotterdam is het van belang dat Rotterdammers in de Zuidplaspolder niet opgehokt worden in beton, maar dat groen en blauw daar absoluut aanwezig zijn. We hebben wat recreatie in het groen betreft sowieso echt veel te bieden - denk aan de Eendragtspolder en de Hollandsche IJssel - ook aan de huidige Rotterdammers."

Meer berichten