Logo hartvanzuidplas.nl

Grote zorgen over gemis 'sociale koop' in Zuidplas

  •   174 keer gelezen

Zuidplas - De fractie van de PvdA/GroenLinks in Zuidplas wil snel resultaat zien van wethouder Jan Hordijk bij het realiseren van sociale koopwoningen. "We raken onze jongeren kwijt", aldus raadslid Martin Damen.

Damen reageerde dinsdagavond in de raadsvergadering op de informatienota van het college waarin staat dat het aantal sociale koopwoningen in Zuidplas bijna tot nul is gereduceerd. Door alle partijen wordt dat als een zeer onwenselijke situatie gezien. Starters op de woningmarkt hebben het daardoor nog moeilijker om een woning te vinden. "Onze jeugd verdwijnt naar de omliggende gemeenten, waar wel betaalbare woningen zijn", reageerde Damen. "De leefbaarheid van onze dorpen in de toekomst staat op het spel. We hebben geen minuut te verliezen."
Damen drong er daarom bij de wethouder van ruimtelijke ordening op aan om snel tot daden te komen. "De wethouder heeft die druk echt niet nodig", zei Ferry van Wijnen (VVD). "Iedereen kent de situatie. Hij doet er volgens mij alles aan om de woonvisie, die we als raad hebben vastgesteld, uit te voeren."

Andere woonvormen
Hordijk zelf gaf aan dat hij op alle fronten bezig is om de woonvisie van de grond te krijgen. "We zijn ook op diverse locaties aan het bouwen en er wordt met geïnteresseerde partijen gesproken over projecten in de toekomst. We kunnen het als gemeente niet alleen. We hebben de marktpartijen nodig."
Daar wringt de schoen. Hordijk: "Er moeten andere type woonvormen dan alleen rijtjeshuizen komen. Ik denk dan aan benedenbovenwoningen, patiowoningen en levensbestendige woningen. Ontwikkelaars vinden dat over het algemeen moeilijk en duur. We moeten ze zover krijgen dat ze toch gaan voor die projecten. Dat kost tijd en overredingskracht."
Frans Klovert (D66) stelde voor projecten te bundelen. "Dat levert tijd op." ChristenUnie/SGP denkt aan versnelling van de realisatie van woningbouw in Nieuwerkerk-Noord. "Kunnen we daar niet eerder mee beginnen?" vroeg Cock van der Spek. "Daar zitten we naast de financiën ook met het bezit", antwoordde de wethouder.
Het CDA pleitte voor 'out of the box'-denken bij het zoeken naar starterswoningen. "Dat is wel nodig", zei Hordijk. "Want in een woonvisie of notitie woon je niet. We moeten huizen bouwen."

Stikstof- en PFAS-crisis
Hordijk ging niet in op gevolgen van de stikstof- en PFAS-crisis. "Daar kijken we voor naar Den Haag. Daar moet de oplossing vandaan komen."
"Ik hoor landelijk veel geschreeuw maar zie weinig wol", meende Jan Baas (SP). Volgens hem gaat stikstof wel degelijk een rol spelen in Zuidplas, bij de naar zijn mening 'megalomane' bouwplannen in de polder. "Ik heb begrepen dat in deze omgeving verhoogde stikstofconcentraties zijn. We hebben hier in de buurt nog geen Natura 2000-gebieden. We zijn ingesloten door rijkswegen. Ook is het gebied rond de Zevenhuizerplas en de Rottemeren uitgeroepen tot 'important bird area's' in Nederland. Dat kan een opmaat zijn naar een Natura 2000-gebied."

Vestia-affaire
Hordijk gaf ook alvast een winstwaarschuwing voor de Vestia-affaire. De afhandeling daarvan zou, zo zei hij, wel eens geld kunnen gaan kosten. "Een aardige som."
Vestia wil van de 2600 sociale huurwoningen in Zuidplas af, maar kan geen overeenstemming vinden met de drie geïnteresseerde partijen Woonpartners Midden-Holland, Mozaïek Wonen en Woonbron. Er zit een gat tussen wat Vestia wil ontvangen en wat de kopers willen betalen. Het gaat om relatief oud woningbezit. De potentiële kopers calculeren kosten in voor het maken van een duurzaamheidsslag en het verrichten van onderhoud. Zuidplas en de andere betrokken gemeenten hopen dat er geld komt uit Den Haag. (Erik van Leeuwen)

Meer berichten