Logo hartvanzuidplas.nl
Martin Damen (PvdA/GroenLinks) wil flatbewoners van een kleine gft-container voorzien.
Martin Damen (PvdA/GroenLinks) wil flatbewoners van een kleine gft-container voorzien. (Foto: Erik van Leeuwen)

Afvalstoffenheffing minder omhoog

  •   166 keer gelezen

Zuidplas - De afvalstoffenheffing in Zuidplas gaat komend jaar minder omhoog dan de bedoeling was in de collegeplannen. Aanvankelijk zou het vaste tarief komend jaar met 41 euro stijgen. De verhoging wordt nu 34 euro.

Door Erik van Leeuwen

Doordat de afvalstoffenheffing een gesloten systeem is, moeten de opbrengsten gelijk staan aan de kosten. Omdat het ophalen en verwerken van afval duurder is geworden, en ook de belasting van de Rijksoverheid flink is gestegen, is het college genoodzaakt om, net als omliggende gemeenten, een forse prijsverhoging door te voeren. Buur Waddinxveen voert een verhoging door van ruim 66 euro. In Zuidplas wordt niet alleen het vaste tarief verhoogd, maar kost het volgend jaar ook vijftig cent meer om een huisvuilzak in een ondergrondse container te gooien.

De fracties in de gemeenteraad waren al eerder tot de conclusie gekomen dat ze de verhoging niet konden voorkomen. Ze richtten zich op het dempen van de stijging. Een eerste maatregel is dat de kosten voor kwijtschelding van de afvalstoffenheffing aan de laagste inkomens worden verschoven naar de post 'Werk en Inkomen'. Daarmee wordt 120.000 euro bespaard, waardoor de stijging van de afvalstoffenheffing 7 euro per huishouden gunstiger uitvalt.
Daarnaast heeft de raad verantwoordelijk wethouder Jan-Willem Schuurman opgeroepen om te onderzoeken welke maatregelen nog meer kunnen worden genomen om de efficiëncy van afvalinzameling te laten stijgen.

Partijen betreuren de lastenverzwaring voor de burger. Ze vinden dat er van de verhoging een slechte prikkel uitgaat. "Aan de ene kant verwachten we van onze inwoners dat ze meewerken aan het terugdringen van het restafval tot 75 kilogram per jaar, aan de andere kant krijgen ze wel een hogere rekening voorgeschoteld", aldus VVD-raadslid Leendert Karreman. SP-fractievoorzitter Jan Baas kan de verontwaardiging van de bevolking van Zuidplas goed begrijpen, zei hij. "Als inwoner van de gemeente die in de regio het beste afval scheidt, wordt men niet beloond voor deze prestatie."

Verschillende fracties drongen erop aan om tot een betere inzameling van het gft-afval te komen. Eén op de vijf huishoudens in Zuidplas woont in een hoogbouwflat. Zij hebben nu nog niet de mogelijkheid om het gft-afval te scheiden van de rest. Martin Damen stelde voor om een klein groen emmertje beschikbaar te stellen. Het raadslid van PvdA/GroenLinks had zo'n emmertje ('van mijn vroegere gemeente Haarlemmermeer') meegebracht naar de raad. Het nog beter scheiden van gft-afval en restafval zou de kosten verder omlaag kunnen brengen.

De raad vroeg wethouder Schuurman ook andere alternatieven te onderzoeken. "Volgens mij zijn er meerdere knoppen om aan te draaien", aldus Jurian Hennip (CDA). Schuurman ging nog niet in op de mogelijkheden. "We starten binnenkort een participatietraject waarbij we de mening van inwoners vragen. De uitkomsten daarvan dienen als basis van ons raadsvoorstel."

Meer berichten