Logo hartvanzuidplas.nl
Het wordt nog een gepuzzel om de ambitie van een groene, landschappelijke schakel te verwezenlijken
Het wordt nog een gepuzzel om de ambitie van een groene, landschappelijke schakel te verwezenlijken
Woningbouw Zuidplaspolder

Rotterdam ziet ruimte voor groter Vijfde Dorp

  •   363 keer gelezen

Zuidplas – Als het aan Rotterdam ligt, gaat Zuidplas snel een extra verkenning doen naar méér dan vierduizend woningen in het middengebied van de Zuidplaspolder. Dat staat in de zienswijze die door Rotterdam is ingediend naar aanleiding van de bouwplannen van Zuidplas.

Rotterdam heeft het in de officiële reactie op de zogenoemde concept-ontwikkelingsvisie niet over precieze aantallen. Wel geeft het Rotterdamse gemeentebestuur aan ruimte te zien voor 'enige verdichting' van de eerste fase van de ontwikkeling van het middengebied van de Zuidplaspolder. Er worden nu door de gemeente Zuidplas plannen gemaakt voor een Vijfde Dorp met een omvang van vierduizend woningen. Rotterdam denkt dat een verdere uitbreiding wenselijk is gezien de omvang van de Zuidplaspolder en de grote toekomstige (boven)regionale woningbouwvraag.
De uitbreiding, die moet plaatsvinden via laan- en lintbebouwing, zal volgens Rotterdam ook een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het budgetneutraal afsluiten van de gebiedsontwikkeling. In Rotterdam is men bezorgd dat de bouw van een Vijfde Dorp in Zuidplas leidt tot een negatief financieel resultaat. Rotterdam zit met tientallen miljoenen euro's in de Grondbank van de Zuidplaspolder. Het college staat onder grote druk van de gemeenteraad, die door enkele grote financiële tegenvallers aandringt op 'zwarte cijfers' bij de ontwikkeling van het middengebied. Rotterdam lijkt bij een groter Vijfde Dorp te worden gesteund door de provincie, die in haar reactie op de gebiedsvisie van Zuidplas heeft aangegeven dat het onderzoek naar locaties voor woningbouw zich niet alleen hoeft te beperken tot het aangewezen gebied in de noordwesthoek. Rotterdam en de provincie zitten echter niet op dezelfde lijn. De provincie gaat akkoord met negenduizend woningen (inclusief vijfduizend aan de dorpskernen), maar rept verder met geen woord over verdere uitbreiding. Dat lijkt ook Rotterdam te beseffen. "We realiseren ons dat deze uitbreiding binnen de huidige woningbehoefteraming van de provincie voor de regio Midden-Holland op dit moment lastig te realiseren is."
Het lijkt Rotterdam dan ook zinvol om binnen afzienbare tijd met alle belanghebbenden het gesprek aan te gaan. Rotterdam dringt er bij Zuidplas ook sterk op aan om méér dan dertig procent aan sociale huurwoningen te bouwen. Daarbij moet Zuidplas de deur wagenwijd open zetten voor inwoners van Rotterdam.
Gouda en Waddinxveen, die beide een beperkt aandeel bezitten in de Grondbank, geven aan dat het woningprogramma dat in de Zuidplaspolder gerealiseerd wordt, aanvullend moet zijn aan dat van nieuwbouwwijken Westergouwe (Gouda) en Triangel (Waddinxveen). Beide gemeenten vrezen concurrentie, zeker als straks de vraag door een eventuele nieuwe economische crisis gaat afnemen. Zuidplas krijgt er een hele kluif aan om de ambitie van een groene, landschappelijke schakel te verwezenlijken. Rotterdam en de provincie hebben duidelijk laten weten de ideeën prima te vinden, maar dat Zuidplas bij de financiering in de eigen portemonnee moet kijken.
De provincie heeft de focus bij haar zienswijze sterk liggen op verkeer en doorstroming. Het plan om een turborotonde te realiseren aansluitend aan de N219 wordt omarmd, maar biedt volgens Zuid-Holland te weinig soelaas om het toenemende autoverkeer te laten doorrijden. De provincie is er ook niet van overtuigd dat de ontsluiting via de zogenaamde Moordrechtboog gaat functioneren. Deze week wordt de gemeenteraad van Zuidplas aan de hand van een ambitiedocument bijgepraat over de ontwikkelingen. In het document zijn concrete zaken beschreven. Het is de opmaat naar een definitieve ontwikkelstrategie die de eerste helft van 2020 klaar moet zijn.
(Erik van Leeuwen)

Meer berichten

Wat vindt u?

Ben jij al lid van ons burgerpanel TipZuidplas?Reageren!