Logo hartvanzuidplas.nl
De Goudse wethouder Hilde Niezen (midden) gaf met directeur-generaal Johan Osinga (LNV) de aftrap.
De Goudse wethouder Hilde Niezen (midden) gaf met directeur-generaal Johan Osinga (LNV) de aftrap.

Met witte laarzen de bodemdaling te lijf

  •   52 keer gelezen

Regio - 'Samen de bodemdaling de baas'. Dat is de leus waarmee donderdag in Fort Voordorp in Groenekan de Regio Deal bodemdaling Groene Hart van start ging. Met 23 innovatieve projecten wil de regio, waaronder Zuidplas, de problemen te lijf.

Binnen de Regio Deal werken acht regionale overheden, de Rijksoverheid, kennisinstellingen, agrarische sector, bewoners en bedrijfsleven samen aan een aanpak van de bodemdaling. Het Groene Hart kampt met een zakkende bodem door zetting en het inklinken van veengrond door ontwatering en droogte. De bodemdaling heeft grote impact vanwege de CO2-uitstoot en het inklinken van agrarisch gebied. Bij de Regio Deal investeren de partijen gezamenlijk twintig miljoen euro in kennis en oplossingen. Het Groene Hart fungeert als proeftuin voor heel Nederland.
Wethouder Hilde Niezen van Gouda gaf donderdag als bestuurlijk trekker van de Regio Deal met Johan Osinga, directeur-generaal van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit (LNV), de aftrap voor het vier jaar durende programma. Op witte laarzen – de symbolen voor de Regio Deal bodemdaling – bezegelden zij de deal. De ondertekening vond plaats tijdens het congres bodemdaling, dat werd georganiseerd door het Platform Slappe Bodem. "De bodemdaling is een grote en maatschappelijke opgave", zei Niezen. "We gaan met de innovatieve projecten op zoek naar oplossingen om de bodemdaling op het platteland en in de stad de baas te worden." De kennis die wordt opgedaan, moet Nederland wijzer maken en richting geven aan de maatregelen die genomen moeten worden. Niezen benadrukte dat de projecten in het Groene Hart niet alleen gericht zijn op kennisontwikkeling. "We zullen aan de slag gaan met oplossingen." Niezen pleitte tijdens het congres voor nieuwe Deltawerken: "Dit keer niet voor onze strijd tegen de zee, maar tegen de bodemdaling."

Zuidplas doet met één project actief mee aan de Regio Deal: restveen in transitie. Dit projectplan focust met verschillende pilots op de eerste stap in de overgang naar een toekomstbestendig multifunctioneel landschap met natuur- en waterfuncties, mét een andere wijze van landgebruik en nieuw verdienmodel voor de grondeigenaren.
In Waddinxveen wordt onderzoek gedaan naar de levensduur van EPS (piepschuim), dat vaak bij beheer en onderhoud van infrastructuur op een slappe bodem wordt toegepast. Er zijn vraagtekens bij de kwaliteit en effectiviteit op lange termijn en het hergebruik ervan. Het is de bedoeling dat er boringen op verschillende locaties komen. (Erik van Leeuwen)

Meer berichten