Logo hartvanzuidplas.nl
Hogere eisen stellen aan schone lucht.
Hogere eisen stellen aan schone lucht.

Zuidplas tekent akkoord voor schonere lucht

  •   98 keer gelezen

Regio - Zuidplas is een van de 39 gemeenten die maandag met 9 provincies en minister Stientje van Veldhoven van Milieu en Wonen het Schone Lucht Akkoord hebben ondertekend. De inzet is dat in 2030 op de meeste plekken in Nederland aan de advieswaarden van de Wereldgezondheidsorganisatie wordt voldaan. Die liggen ruim de helft lager dan de Europese normen voor luchtkwaliteit.

Over tien jaar moet schonere lucht 50 procent gezondheidswinst ten opzichte van 2016 opleveren. Concreet doel is dat 4000 tot 5000 vroegtijdige sterfgevallen worden voorkomen en dat mensen gemiddeld 4 tot 5 maanden langer leven.
Daarvoor wordt gewerkt aan een vermindering van de uitstoot van fijnstof en stikstofdioxiden door wegverkeer, mobiele werktuigen, landbouw, scheepvaart, industrie en huishoudens. Een van de maatregelen die wordt ingezet is bijvoorbeeld de roetfiltertest, die vanaf volgend jaar deel uitmaakt van de apk voor dieselauto's. Verder stopt de subsidie op pelletkachels en gaan overheden bij bouwprojecten eisen stellen aan machines die bouwers gebruiken. Rijk, gemeenten en provincies die meedoen, moeten jaarlijks de voortgang laten zien. Het Rijk heeft voor het Schone Lucht Akkoord 50 miljoen euro uitgetrokken. Per gemeente of provincie is of komt er een aanvullend uitvoeringsplan. Met omliggende gemeenten en de Omgevingsdienst Midden-Holland gaat Zuidplas zo'n plan opstellen.

Het Longfonds, dat aan de wieg stond van het ook door Zuidplas getekende Schone Lucht Akkoord, ziet het akkoord als een eerste stap in de goede richting. Het fonds blijft in de gaten houden of de lucht er voldoende snel op vooruit gaat en of mensen met een longziekte echt baat hebben bij de genomen maatregelen. Om de doelstelling te halen is het volgens directeur Michael Rutgers belangrijk dat meer overheden zich verbinden aan het akkoord: "De club moet groter en daarom roep ik alle gemeenten en provincies op zich aan te sluiten."

Meer berichten