Logo hartvanzuidplas.nl
Volgens het hoogheemraadschap is de kreekrug groot genoeg voor 4000 woningen.
Volgens het hoogheemraadschap is de kreekrug groot genoeg voor 4000 woningen. (Foto: Actueel Hoogtebestand Nederland)
Woningbouw Zuidplaspolder

De 'kreekrug' wordt fundament Vijfde Dorp, maar de metro ernaartoe komt er niet

  •   788 keer gelezen

Zuidplas - Bij de uitwerking van de plannen voor de ontwikkeling van het middengebied in de Zuidplaspolder speelt de metro geen rol meer. Doortrekken van de metroverbinding vanuit Rotterdam-Nesselande richting Gouda is definitief van de baan.

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) heeft een negatief advies gegeven aan het projectteam van de gemeente Zuidplas, dat de plannen rondom het Vijfde Dorp verder invult. "Onze opdracht was de haalbaarheid van de metrolijn door het gebied te onderzoeken", zegt Ewald Borkens, senior beleidsadviseur Open Vervoer Infra van de MRDH.

De uitkomst van het onderzoek was volgens hem duidelijk. "Te weinig reizigers, een te hoge investering en een te dure exploitatie."

Het onderzoek werd uitgevoerd op basis van een kleinschalige ontwikkeling van het Vijfde Dorp (vierduizend woningen). De gemeente hoopte dat ook veel huidige bewoners van Zevenhuizen en Nieuwerkerk de metro zouden willen pakken.

Weer plan gesneuveld
Het is niet de eerste keer dat een plan om de metrolijn vanuit Nesselande te verlengen, sneuvelt. In de Interregionale Structuurvisie van 2004, en de startnotitie van de regionale infrastructuur (2010) was een metrokruispunt ingetekend ter hoogte van de rotonde Nesselande/Zuidelijke Dwarsweg, met vertakkingen richting Zevenhuizen, Nieuwerkerk en door het gebied heen.

Gouda en Waddinxveen zijn voorstander van het doortrekken van de metro. Onlangs nog liet de Waddinxveense gemeenteraad weten dat die mee wil betalen aan onderzoek naar het treinstation Gouweknoop als ook alle andere vervoersmiddelen in het gebied worden onderzocht.

Gemengde gevoelens
De eventuele komst van de metro heeft bij inwoners van Zuidplas altijd gemengde gevoelens opgeroepen. Tegenstanders vrezen dat de natuur in de Zuidplaspolder geweld aan wordt gedaan, daarnaast bestaat er angst voor criminelen die met de metro mee zou reizen.

In de gemeenteraad in Zuidplas bestaat grote vrees dat woningbouw in het middengebied leidt tot vastlopen van het verkeer. De gemeente zet bij haar ontwikkelingsplannen daarom nu in op ander 'hoogwaardig' openbaar vervoer. Daarbij zal de N219 worden verlegd óf worden uitgebreid met vertakkingen.

Bouwgrond
De mobiliteit is niet het enige knelpunt bij de ontwikkeling. Niet alle grond in het middengebied van de Zuidplaspolder is geschikt om woningen op te bouwen. Dat speelt een cruciale rol bij het businessmodel. Slechte bouwgrond geschikt maken voor woningen kost extra geld, hetgeen een negatieve invloed heeft op het financiële eindresultaat.

Zuidplas staat al onder grote druk van de provincie Zuid-Holland en Rotterdam, de twee grootste aandeelhouders van de grondbank. Wel lieten leden van Gedeputeerde Staten zich vorige maand ontvallen dat zij genoegen nemen met een minder resultaat, mits de plannen binnen de ruimtelijke kaders vallen.

De provincie vertolkt een dubbelrol; Zuid-Holland zit met vele miljoenen in het project, maar houdt ook toezicht of alles binnen de juiste ruimtelijke voorwaarden plaatsvindt.

Startomvang woningen
Door goede en slechte bouwgrond is het niet gezegd dat duizend woningen méér een beter financieel resultaat oplevert. Daarom gaat Zuidplas nog altijd uit van een startomvang van het Vijfde Dorp van vierduizend woningen.

De meest ideale plek om dat Vijfde Dorp te bouwen is de kreekrug, zo bevestigt ook het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.

Op dit moment doet de gemeente ook onderzoek naar de haalbaarheid van een nieuwe wijk in Nieuwerkerk-Noord.


Ontstaan
Kreekruggen ontstonden overal in West-Nederland zo'n 17.000 jaar geleden, ver voordat er sprake was van bedijking, verturving en inpoldering. Zeezand dat ooit was aangevoerd en bezonken kwam hoger te liggen tussen inklinkend veen en zeeklei.

De 'ruggen' die ontstonden waren vanaf de bronstijd plekken waar de mensen zich bij voorkeur vestigden om droge voeten te houden. Na de inpoldering van de Zuidplas en de Alexanderpolder kwamen resten van deze kreekruggen weer hoger te liggen.

Meer berichten