Logo hartvanzuidplas.nl
'In het coalitieprogramma is afgesproken dat we geen windmolens willen, maar deze coalitieperiode duurt nog maar twee jaar", stelt Johan Helmer.
'In het coalitieprogramma is afgesproken dat we geen windmolens willen, maar deze coalitieperiode duurt nog maar twee jaar", stelt Johan Helmer. (Foto: Pixabay/Piotr Zakrzewski)

Zuidplas gaat voor 367 terajoules schone energie

  •   221 keer gelezen

Zuidplas - De gemeenteraad maakt zich grote zorgen over de uitvoering van de Regionale Energie Strategie (RES). De partijen zijn bang dat de regionale opgave voor een groot deel bij Zuidplas komt te liggen. "Dat kan niet de bedoeling zijn."

Door Erik van Leeuwen

Over zes weken moet de gemeenteraad al een besluit nemen over een conceptversie van de RES. Daarin is afgesproken hoeveel de regio aan energie moet opwekken. Het gaat om 1567 terajoule in totaal. Wie welk deel voor zijn rekening neemt, staat niet beschreven.

Zuidplas heeft uitgerekend dat zij naar rato 367 terajoule aan schone energie moet opwekken. De partijen in de raad zijn echter bang dat Zuidplas straks een groter deel op haar bordje krijgt. Raadsleden baseren die vermoedens op geluiden die zij hoorden tijdens de regionale RES-bijeenkomst in Gouda. "Ik zat aan een tafel waar heel duidelijk gekeken werd naar Zuidplas. Hier is de ruimte. Tussen Moordrecht en Nieuwerkerk én Hitland", waarschuwde CDA-raadslid Wim Jansen 18 februari tijdens de commissievergadering over duurzaamheid en klimaatadaptatie.

Hij noemde nadrukkelijk de gemeente Krimpenerwaard en de gemeente Gouda. "Krimpenerwaard schermt met het feit dat haar buitengebied een Natura 2000-gebied is, Gouda heeft nauwelijks buitenruimte. Ik heb sterk het idee dat Krimpenerwaard haar opgave over de Hollandsche IJssel aan het duwen is."

Ik heb het idee dat Krimpenerwaard haar opgave over de Hollandsche IJssel aan het duwen isDe meeste partijen kunnen de concept-RES niet los zien van de taakstelling per individuele gemeente. "Voor ons is het essentieel dat duidelijk wordt wat de opgave is per gemeente", zei Aart Slobbe (ChristenUnie/SGP). "Als dat niet geregeld wordt, zouden we best eens tegen de concept-RES kunnen gaan stemmen", dreigde hij zelfs.

"We moeten uitkijken dat we niet het afvoerputje van de regio worden. We hebben ook al een forse woningopgave te realiseren", liet Jos Wiegman (VVD) weten.

Wethouder Jan Verbeek kreeg de boodschap mee om in het bestuurlijk overleg het standpunt van Zuidplas te verduidelijken. "Wij willen ons deel doen, maar verwachten van onze partners ook dat zij hun verantwoordelijkheid nemen", zo vatte hij dat standpunt samen. Op 12 maart is Zuidplas gastheer van een tweede regionale bijeenkomst.

'Fuik'
Nieuw Elan Zuidplas (NEZ) uitte kritiek over de route die voor de RES wordt bewandeld. "Ik heb het idee dat we met zijn allen een fuik in zwemmen en dat we uiteindelijk niks te vertellen hebben", aldus raadslid Paul van Drenth. "En dat onder het mom van besluitvorming." Wethouder Verbeek weerlegde die kritiek. "De definitieve energiestrategie stellen we pas volgend jaar vast. Daarna wordt hij om de twee jaar opnieuw vast- en bijgesteld."

Hoe Zuidplas haar deel wil gaan opwekken is later aan de orde. Johan Helmer (PvdA/GroenLinks) vindt dat daarbij geen opties op voorhand kunnen worden uitgesloten. "We kunnen wel roepen dat er in het coalitieprogramma is afgesproken dat we geen windmolens willen, maar deze coalitieperiode duurt nog maar twee jaar. Als er iets gaat gebeuren, zijn we zo vier, vijf jaar verder."

Jos Wiegman (VVD) maakte zich er druk om dat zonnepanelen bij particulieren niet meetellen voor de RES. "Inwoners zijn zich aan het uitsloven. Ik vind het heel vreemd dat dat niet wordt meegenomen. Het is een slecht signaal richting inwoners."

Meer berichten