Logo hartvanzuidplas.nl
Zwammen slaan toe bij de aanhechting van de wortels en stam van de verzwakte bomen.
Zwammen slaan toe bij de aanhechting van de wortels en stam van de verzwakte bomen. (Foto: Dick van Stegeren)

Zieke essen Zevenhuizerplas eerder weg

  •   94 keer gelezen

Zevenhuizen - De essen aan de west- en zuidkant van de Zevenhuizerplas zijn door de essentaksterfte in zo'n slechte conditie dat Staatsbosbeheer volgende week al start met het kenmerken van bomen die moeten worden weggehaald. 

Door Judith Rikken

Daarmee wil opdrachtgever Recreatieschap Rottemeren voorkomen dat omvallende essen of vallende takken gevaarlijke situaties veroorzaken.

Essentaksterfte is een schimmelziekte waardoor naar verwachting zo’n 90 procent van de essen in Nederland doodgaat. De es is een inheemse boomsoort die niet herstelt van deze ziekte. Door de aantasting zijn de zieke bomen zwak en kunnen ze makkelijk omvallen.

Vanaf half april krijgen slechte bomen langs de plas, vanaf restaurant De Strandgaper tot en met de Wollefoppenweg, een oranje stip (blessen, wordt dat genoemd, red.). 

'Urgent, maar niet acuut'
Vanaf augustus worden ze gekapt en afgevoerd. "Het probleem is urgent, maar niet acuut. Bomen die wel direct gevaar blijken op te leveren, worden natuurlijk meteen weggehaald", licht boswachter Dick van Stegeren toe.

De aanpak van de essentaksterfte wordt gecombineerd met regulier bosonderhoud aan de west- en zuidzijde van de plas.

Dat gewone onderhoud was eigenlijk voor 2022 gepland, maar omdat ingrijpen vanwege de essentaksterfte nu noodzakelijk is, wordt het meteen meegenomen om de overlast voor natuur en recreant zo klein mogelijk te houden.

"Het proces tussen blessen en het weghalen van zieke bomen, duurt normaal gesproken een jaar. Aannemers hebben tijd nodig om machinerie en mensen in te plannen", zegt Van Stegeren. 

"Maar we zien dat er bij de afgelopen stormen al zoveel bomen zijn omgevallen, dat we niet nog twee jaar willen wachten en het proces nu proberen te versnellen."

Zwammen
Overigens vallen bomen niet om als rechtstreeks gevolg van de essentaksterfte, maar zorgt de progressieve ziekte ervoor dat de bomen minder vitaal worden en een kwijnend bestaan leiden.

"Daardoor kunnen ze zich niet meer tegen andere bedreigingen verweren en gaan ze ten onder aan de honingzwam en andere zwammen. Die slaan toe bij de aanhechting van de wortels en de stam. We zien dat de bomen die de afgelopen maanden zijn omgevallen, precies op die plek zijn geraakt. Het bosgebied ziet er daardoor uit als mikado."

Bomen in het Rottemerengebied kunnen volgens de boswachter 25 meter hoog worden en makkelijk op voet- en fietspaden of parkeerplaatsen terechtkomen. 

Variatie
Door het verwijderen van zieke essen - maar óók gezonde bomen, om andere meer ruimte te geven - kunnen er gaten in het bos ontstaan.

Op plekken waar dat nodig is, plant Staatsbosbeheer verschillende boom- en struiksoorten terug. Door te variëren, wordt het risico op ziektes kleiner.

Het aanpakken van de essentaksterfte en het reguliere bosonderhoud aan de noordzijde van de Zevenhuizerplas, in het Nessebos en de Zevenhuizerzoom staat nog steeds voor 2022 op de planning.

Digitale informatieavond
Vanwege het coronavirus wordt de informatieavond voor omwonenden, die op 14 april gepland stond, uitgesteld. In plaats daarvan wordt die dag vanaf 19.00 uur een digitale conferentie gehouden.

Staatsbosbeheer geeft dan uitleg over de werkzaamheden, waarna er gelegenheid is om vragen te stellen. Aanmelden via rottemeren@staatsbosbeheer.nl.


 * Wilt u graag uw mening geven?  Word dan lid van ons burgerpanel TipZuidplas.  

Meer berichten