Logo hartvanzuidplas.nl
Bij de ontwikkeling van het Vijfde Dorp wordt al deels rekening gehouden met 'verdichting'.
Bij de ontwikkeling van het Vijfde Dorp wordt al deels rekening gehouden met 'verdichting'. (Archieffoto: Erik van Leeuwen)
Vijfde Dorp

‘Provincie speelt geen belegger bij ontwikkeling Vijfde Dorp’

  •   keer gelezen

Regio - In Zuid-Holland kunnen mogelijk 30.000 woningen méér worden gebouwd dan gepland, als plannen worden 'geoptimaliseerd'. Daarbij wordt niet uitgegaan van 'het standaard rijtjeshuis, maar van een centrum-dorpse of stedelijke leefomgeving', stelt de provincie. 

De parkeernorm in zo'n geoptimaliseerd plan ligt op 1 parkeerplaats per woning in plaats van nu nog 1,7 of zelfs vaak 2,4 per woning. 

Het bureau dat de verdichting onderzocht, moest van de provincie 'omgevingen met woningen, winkels en groen die aanzetten tot lopen, fietsen en OV' als uitgangspunt nemen.

Uit de door het bureau uitgevoerde quickscan blijkt dat dit bij alle grotere plannen al snel circa 90.000 extra woningen oplevert. 

Zou dit bij een derde van de plannen realiseerbaar zijn, dan levert dit nog steeds 30.000 woningen extra op; zo’n drie Vinexwijken die niet gebouwd hoeven te worden, stelt de provincie.

Vijfde Dorp
De ruimte die er is in Zuid-Holland, dus zo effectief mogelijk te benutten. Dat is de insteek van de provincie bij woningbouwplannen de komende twintig jaar.

Volgens gedeputeerde Anne Koning (PvdA), van Ruimte en Wonen wordt daar bij de ontwikkeling van het Vijfde Dorp al deels rekening gehouden met 'verdichting'. 

Op dit moment, zo stelt de provincie, is er bij de ontwikkeling van woningbouwplannen nog sprake van een ‘lage’ dichtheid. Dat is volgens Koning het gevolg van een aantal normen en patronen in de huidige bouwtraditie. 

Het kan anders: “Als we op een andere manier omgaan met de parkeernormen en meer prikkels in de grondprijssystematiek inbouwen, wordt planoptimalisatie haalbaar. Dat betekent verhoging van de omgevingskwaliteit, meer en betaalbaardere woningen en verduurzaming van de mobiliteit.”

De in opdracht van de provincie uitgevoerde quickscan zegt niet dat er meer hoogbouw moet komen, benadrukt Koning. 

“Het is er vooral op gericht om de omgeving slimmer in te richten. Kijk naar de parkeernorm in een bepaald gebied. Als daar veel sociale woningen staan, kan de norm omlaag, omdat mensen vaak geen auto hebben. Tegelijkertijd kun je bij de inrichting van het openbaar vervoer ervoor zorgen dat die parkeernorm ook laag blijft. Slimmer en effectiever omgaan met de ruimte.”

Totstandkoming Vijfde Dorp
De provincie heeft bij de totstandkoming van het Vijfde Dorp in Zuidplas een dubbelrol. Zij is toezichthouder op wát er gebouwd wordt in het gebied, maar heeft ook een groot financieel belang in de plannen.

De provincie zit, net als de gemeente Rotterdam, voor veertig procent in de Grondbank. Dat percentage vertegenwoordigt een miljoenenkapitaal.
Koning is zich bewust van die dubbelrol.

“Om het zuiver te houden hebben we de belangen bij twee verschillende leden van het college van Gedeputeerde Staten ondergebracht. Willy de Zoete heeft het financiële deel onder zich, ik houd mij bezig met ruimte en wonen."

Dubbelrol
In Zuidplas is er angst dat de financiën bij de ontwikkeling van het gebied een grote rol spelen. Koning stelt dat twijfels over de dubbelrol van de provincie niet nodig zijn.

“De financiën zijn natuurlijk een onderdeel, maar we denken niet als een belegger. De invulling op het vlak van ruimte en wonen telt net zo hard mee.”

Koning wijst op de publieke taak die de overheden met elkaar hebben. “Er is een enorme woningnood. In deze tijd is het misschien nóg belangrijker geworden dat iedereen een veilige plek heeft om te wonen.”

Koning zegt er alle vertrouwen in te hebben dat Zuidplas met een evenwichtig plan komt voor het Vijfde Dorp. “Er zijn al een aantal stappen genomen. In samenspraak met de provincie is de Moordrechtboog gerealiseerd voor de ontsluiting. De gemeente is druk bezig met een mobiliteitsplan.”

Meer berichten