Logo hartvanzuidplas.nl
Gisteren bij de digitale hoorzitting over de nieuwe organisatie, kreeg het college 55 vragen over hoe en wat.
Gisteren bij de digitale hoorzitting over de nieuwe organisatie, kreeg het college 55 vragen over hoe en wat.

Nieuwe toekomst voor het sociaal domein

  •   81 keer gelezen

Zuidplas – Burgemeester en wethouders van Zuidplas hopen deze maand de gemeenteraad mee te krijgen in de wens om hulp en ondersteuning in het sociaal domein in een nieuwe vorm te gieten. Er moet in 2021 één nieuwe organisatie komen die overzichtelijker en sneller is.

Het was de bedoeling dat de nieuwe organisatie op 1 januari van het volgend jaar van start zou gaan, maar door het coronavirus zal die streefdatum niet worden gehaald. “We hebben een paar maanden vertraging opgelopen. We zijn aan het kijken hoe we dat kunnen gaan invullen”, reageert wethouder Daan de Haas. Hij is één van de wethouders die vanuit zijn portefeuille is betrokken bij het sociaal domein. Jan Verbeek en Jan Willem Schuurman zijn de andere twee.

Het sociaal domein is een verzamelnaam voor alles op het gebied van zorg, werk, jeugdhulp, wonen, onderwijs en/of inkomen. Op jaarbasis is er zo’n 35 miljoen euro mee gemoeid.

Op dit moment zijn vier organisaties actief binnen Zuidplas, die inwoners doorverwijzen naar de juiste hulp op bovengenoemde gebieden. Daaronder het Sociaal Team, het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en Welzijn Zuidplas. 

De medewerkers van deze organisaties komen straks in dienst van de nieuwe organisatie. “We zijn er bij deze operatie vanuit gegaan dat we deze mensen konden houden”, aldus Verbeek. De vierde organisatie is een vereniging van tal van zorgaanbieders.

Volgens het college is er in de huidige situatie nog te veel onduidelijkheid voor inwoners waar ze terecht kunnen: ze worden te vaak doorverwezen en ze hebben te maken met lange wachttijden. 

Het college verwacht dit beter te kunnen regelen en te sturen met één organisatie waar de medewerkers in dienst zijn. “De administratieve druk zal in elk geval een stuk minder worden”, zegt De Haas. “Die last ligt nu bij alle toegangsorganisaties. De administratieve handelingen komen bij de gemeente te liggen. Het HOT, het Hulp Ondersteunings Team, kan zich dan puur en alleen richten op de hulp.” 

Een ander groot voordeel is volgens Verbeek dat inwoners voor hun hulpvragen bij één ‘loket’ terechtkunnen. “Dat moet leiden tot een betere dienstverlening.”

De Haas benadrukt dat de nieuwe organisatie bedacht is om zaken in het sociaal domein te versoepelen. “De inzet is dat mensen beter en sneller geholpen kunnen worden. Als de juiste zorg sneller op de juiste manier gegeven kan worden, heeft dat wellicht een positief effect op de financiën.”

Verbeek geeft daarbij wel een winstwaarschuwing af. “De verwachting is dat de kosten in het sociaal domein de komende jaren alleen maar zullen toenemen. Dat heeft te maken met de toenemende vraag naar hulp en ook met de groei van Zuidplas als gemeente. Er zijn afgelopen jaren vierduizend inwoners bijgekomen. Gemiddeld klopt tien procent van de inwoners aan om hulp.”

Die groei in vraag maakt het volgens De Haas en Verbeek nog noodzakelijker om de organisatie anders en beter in te richten. “De raad heeft al eerder voor deze route gekozen, het gaat nu vooral om de vorm.”

Stichting
Het college wil voor de nieuwe organisatie een stichting in het leven roepen. Gisteren bij de digitale hoorzitting over de nieuwe organisatie, beantwoordde het college 55 vragen over hoe en wat. In de gemeenteraadsvergadering op 20 mei hoopt het college op groen licht.

Volgens D66-raadslid Frans Klovert is dat niet vanzelfsprekend. “Er gaan stemmen op om het onderwerp opiniërend te behandelen.” Kloverts partij heeft vooral vragen over de vorm van de nieuwe organisatie. “De afstand met de raad is groter. Het wordt lastiger onze controlerende functie uit te oefenen.”

De VVD wil de garantie dat de kosten van de nieuwe organisatie niet verder oplopen. “Het is al duur zat”, zegt fractievoorzitter Ferry van Wijnen.

“488.000 euro is inderdaad veel geld”, vindt Tinet de Jonge (CDA). “Maar we hebben met elkaar voor dit pad gekozen. Wij hebben ook vragen over de uitvoering, maar gaan niet over punten en komma’s.” 


* Wilt u graag uw mening geven? Word dan lid van ons burgerpanel TipZuidplas.

Meer berichten