Corona maakt Vestia-deal onzekerder
Logo hartvanzuidplas.nl
Een groot deel van het Vestia-bezit in Zuidplas bevindt zich in Nieuwerkerk. (foto en tekst: Erik van Leeuwen)
Een groot deel van het Vestia-bezit in Zuidplas bevindt zich in Nieuwerkerk. (foto en tekst: Erik van Leeuwen)

Corona maakt Vestia-deal onzekerder

  •   keer gelezen

Zuidplas – De woningcorporaties die zich bereid hebben verklaard om in Zuidplas het Vestia-bezit over te nemen, verwachten niet dat de deal snel rond is. Er is bovendien een nieuwe onzekerheid, want het is de vraag hoe de markt gaat reageren op de economische crisis die verwacht wordt.

Een groot aantal partijen ondertekende vorige week een intentieverklaring om zich maximaal te gaan inspannen om sociale huurwoningen van Vestia in zes gemeenten, waaronder Zuidplas, te laten overgaan naar lokale woningcorporaties. In Zuidplas gaat het om in totaal 2700 wooneenheden. Woonpartners Midden-Holland, Woonbron en Mozaïek Wonen, willen elk negenhonderd woningen overnemen.

Volgens Woonpartners-directeur René Mascini is de intentieverklaring een goede eerste stap. “Tegelijkertijd beseffen we dat er nog een lange weg is te gaan.” Positief vindt hij dat de overdrachtsbelasting door de minister lijkt te worden geschrapt. Dat de gemeente Zuidplas korting geeft op de grondprijs van toekomstige nieuwbouwprojecten, kan hij ook waarderen. “Een heel mooi gebaar. Daarmee geeft de gemeente aan sociaal wonen erg belangrijk te vinden.” Maar er moet volgens hem en Ron de Haas, directeur-bestuurder van Mozaïek Wonen, meer gebeuren. “De eerste verkenning heeft uitgewezen dat het noodzakelijk is dat andere partijen ook een substantiële financiële bijdrage leveren”, reageert De Haas. “De gemeente kan niet meer dan zij heeft gedaan, het wachten is op de provincie en het Rijk”, stelt Mascini.

Onverantwoorde risico's
Vestia vraagt de volle marktwaarde voor de woningen, een bedrag dat door de woningcorporaties niet kan worden opgehoest. Het aankoopbedrag en de onderhoudskosten zouden de huuropbrengsten overstijgen. Mascini: “We zijn graag bereid om onze taak op volkshuisvestingsgebied te vervullen, maar we hebben altijd gezegd dat dat niet ten koste mag gaan van onze huidige huurders.”

De woningcorporaties willen geen onverantwoorde risico’s. “Het gaat om gigantische bedragen. We hebben als Woonpartners een bezit van achtduizend woningen. Je hebt het dus over een toename van twaalf procent.”

De Haas durft niet te zeggen of de deal er komt. “Op basis van verdere verkenningen en inzichten zal duidelijk moeten worden of overname van het bezit van Vestia verantwoord en haalbaar is.”

De coronacrisis en de economische nasleep daarvan zou ook van grote invloed kunnen zijn. Een stijgende rente bijvoorbeeld kan nadelig uitpakken voor Vestia, dat mogelijk te maken krijgt met oplopende kosten voor financiering van leningen.

Meer berichten