Logo hartvanzuidplas.nl
Foto: Edward Lich/Pixabay

Rechter laat woning bij molenstomp toe

  •   198 keer gelezen

Den Haag - De Raad van State heeft geweigerd om met terugwerkende kracht de bouw van woningen bij molenstompen aan de Rottedijk in Moerkapelle te verbieden. Een van de moleneigenaren deed dit verzoek aan de Raad. Hij vindt dat de woningbouwmogelijkheden leiden tot een aantasting van de cultuurhistorische waarden van de molens.

De gemeenteraad van Zuidplas wilde zelf ook de woningbouwmogelijkheden bij de molenstompen in een nieuw bestemmingsplan eind 2019 verbieden. Maar uiteindelijk deed de raad dat toch niet uit angst voor schadeclaims van moleneigenaren die wel wat voelen voor een extra woning. Bouwen bleef dus mogelijk.

De bezwaarmaker vocht dit plan aan bij de Raad van State. Intussen was de gemeenteraad ook van gedachten veranderd, nadat bleek dat mogelijke schadeclaims minder duur zouden uitvallen. 

In mei stelde de gemeenteraad een reparatieplan vast om alsnog woningbouw bij molenstompen te voorkomen. Een van de eigenaren van een molenstomp diende vlak voor de vaststelling van dat plan echter al een bouwaanvraag in voor een verbouwing van een hooiberg tot woning. De gemeente kan die aanvraag vrijwel zeker niet meer weigeren. 

Nieuwere aanvragen worden getoetst aan het reparatieplan en zullen dus worden afgewezen, tenzij de Raad van State dat plan vernietigt. De termijn voor bezwaren tegen dat plan loopt nog.

Meer berichten