Logo hartvanzuidplas.nl
De hoge kosten in het sociaal domein (Wmo en jeugdzorg) worden inzichtelijk gemaakt.
De hoge kosten in het sociaal domein (Wmo en jeugdzorg) worden inzichtelijk gemaakt. (Foto: archief HvH)

Begrip, maar ook juist niet: zomernota verdeelt gemeenteraad

  •   116 keer gelezen

Zuidplas – Een niet-sluitende begroting voor dit jaar heeft de gemeenteraad verdeeld in twee kampen. De coalitie heeft begrip voor de keuze van het college, de oppositie vindt dat het college onverantwoord bezig is.

Door Erik van Leeuwen

De zomernota werd afgelopen week uiteindelijk aangenomen met 16 stemmen voor en 9 tegen. De stemmen voor kwamen van de coalitiepartijen VVD, ChristenUnie/SGP en CDA. De drie steunen het college in de gekozen aanpak om de hoge kosten in het sociaal domein (Wmo en jeugdzorg) inzichtelijk te maken.

De jaarstukken over 2019 lieten al een tekort zien van 2,3 miljoen euro. Dat is geheel toe te schrijven aan de zorgkosten, die in rap tempo stijgen. In de jeugdzorg steeg de vraag afgelopen jaar met 19,5 procent. Daardoor is een onhoudbare situatie ontstaan volgens het college. “Voor ons is de maat vol”, aldus wethouder Daan de Haas.

De gemeente nam in 2015 de wettelijke zorgtaken over van het Rijk, dat meteen een bezuiniging van vijftien procent doorvoerde. In vijf jaar tijd is de zorgvraag overal in het land enorm toegenomen. Zuidplas voelt die pijn nog meer, omdat het inwonertal ook flink aan het toenemen is. Op de andere beleidsterreinen kan Zuidplas wel een sluitende begroting presenteren. 

De uit de hand lopende zorgkosten is een probleem dat in vrijwel alle gemeenten speelt. Zuidplas besloot onlangs met de andere gemeenten in de regio actie te ondernemen: ze stuurden een brandbrief aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en startten een lobby. “Het Rijk moet met geld over de brug komen”, aldus wethouder De Haas.

Coalitie en oppositie kunnen zich vinden in die aanpak, maar de vier oppositiepartijen hadden van het college ook een uitgewerkt plan B verwacht voor als het extra geld niet komt. “Het lijkt mij niet de bedoeling dat we onze reserves gaan opeten”, aldus Martin Damen (PvdA/GroenLinks), die de financiële koers ‘onverantwoord’ noemde.

Onrust
Frans Klovert (D66) was boos op de wethouder, die in een interview liet vallen dat bij uitblijven van rijksgeld sommige voorzieningen de deuren wellicht moeten sluiten. Hij noemde een zwembad en de bibliotheek als voorbeelden. “Dat heeft onrust veroorzaakt bij inwoners”, aldus Klovert, die vond dat De Haas die boodschap eerst aan de gemeenteraad had moeten brengen.

De Haas liet weten dat inwoners zich geen zorgen hoeven te maken. “Maar het is wel zo dat we straks harde keuzes moeten maken als we niet door het Rijk gecompenseerd worden.” Hij benadrukte dat het weerstandsvermogen – dat aangeeft in hoeverre de gemeente in staat is tegenvallers op te vangen – uitstekend is.

Oppositiepartijen hadden ook zo hun bedenkingen bij de 19 procent stijging in de jeugdzorg in de meerjarenbegroting. “Is dat wel realistisch?”, vroeg Jan Baas (SP) zich af. “De VNG houdt 7 procent aan.” Coalitiepartij CDA noemde het jammer dat NEZ, SP, D66 en PvdA/GroenLinks zich niet achter het college schaarden. “U loopt weg van uw verantwoordelijkheid”, aldus Tinet de Jonge (CDA).

Meer berichten