Logo hartvanzuidplas.nl
Foto: archief HvH
Vijfde Dorp

Na 2023 valt productie nieuwe woningen stil, dus doorbouwen is het advies

  •   keer gelezen

Zuidplas – De gemeenteraad heeft het college door middel van een motie aangemoedigd om ook na 2023 door te blijven bouwen in de vier Zuidplas-dorpen. Aanleiding: de productie van nieuwbouwwoningen valt stil. Dat is slecht voor inwoners die op zoek zijn naar een dak boven hun hoofd.

Door Erik van Leeuwen

Uit gegevens van het Perspectief Ruimtelijke Opgave (PRO, een update van grondexploitaties) blijkt dat er in 2020, 2021 en 2022 nog respectievelijk 552, 468 en 514 woningen worden gebouwd in Nieuwerkerk, Moordrecht, Zevenhuizen en Moerkapelle. Het afgelopen jaar werden 485 nieuwwoningen opgeleverd.

Met ingang van 2023 valt de productie echter stil: in 2023 komen er nog maar 133 woningen bij, in 2023 valt het aantal verder terug naar 40.

De ontwikkeling van het middengebied valt buiten de cijfers, omdat het Vijfde Dorp een ‘apart’ dorp is. Meerdere partijen drongen er woensdag 15 juli tijdens de gemeenteraadsvergadering op aan om verkenningen uit te voeren naar potentiële ‘inbreilocaties’, locaties die binnen de grenzen van de dorpen liggen. “In Nieuwerkerk zijn we hard op weg met Esse Zoom Laag. Als we daar uitgebouwd zijn, ligt er weinig in het verschiet, terwijl de vraag naar nieuwbouwwoningen groot blijft”, aldus Ard Bakker (ChristenUnie/SGP).

De raad vindt dat er vooral gebouwd moet worden voor starters en ouderen, omdat de behoefte in die groepen groot is. Vergrijzing in de dorpen ligt op de loer. “Als er weinig nieuwbouw is in de bestaande dorpen, worden onze jongeren gedwongen om naar het Vijfde Dorp te gaan. Er moet een keuzemogelijkheid zijn als iemand in zijn woonplaats wil blijven.”

De VVD stemde tegen de motie. De grootste fractie van de raad denkt dat er in de bestaande dorpskernen weinig meer te halen valt. “Daarom hameren wij erop om snelheid te maken met de ontwikkeling van het middengebied”, aldus Leendert Karreman. Volgens hem past bij dorps wonen niet het 'volbouwen’ van de Zuidplas-dorpen. “Wij zien de open ruimtes liever open blijven. Speeltuintjes en grasveldjes moeten niet overal plaatsmaken voor woningbouw.” Dorps wonen is ook dorps verdichten, liet Karreman weten.

“We gaan de dorpen heus niet dichtmetselen”, reageerde Bakker. Volgens Frans Klovert (D66) gaat het om locaties die een tweede kans verdienen. “Waar we fatsoenlijke nieuwbouw kunnen plegen.” Hij gaf het Posthuis in Moordrecht, dat het beeld van de Dorpsstraat ontsiert, als voorbeeld. “We kunnen niet alleen gokken op het Vijfde Dorp.”

Nieuwe locaties
Wethouder Schuurman vertelde de raad dat die niet lang hoeft te wachten op verkenningen van nieuwe ‘inbreilocaties’. “Bij PRO2 in november hebben we al een lijst”, zo illustreerde hij de voortvarendheid waarmee het college woningen bouwt in Zuidplas. Op dit moment lopen er 28 projecten. Het college heeft een groot aantal nieuwe locaties op het oog. De meest in het oog springende is Nieuwerkerk-Noord, gesitueerd aan beide kanten van de snelweg.

De gemeenteraad heeft het college de ruimte gegeven om per project tot een maximum van honderdduizend euro aan voorbereidingskosten uit te geven. Dat de ambities, naast het Vijfde Dorp, ook hier hoog liggen, blijkt uit het gevraagde budget van 1,5 miljoen euro.

Intussen raakt het spaarpotje (reserve grondbedrijf) steeds voller: daarin zit 10 miljoen euro, waarvan 2,3 miljoen vrij besteedbaar. “Het bedrag ligt alweer hoger, omdat de opbrengsten fors zijn toegenomen dit jaar”, meldde Schuurman.

Meer berichten