Logo hartvanzuidplas.nl
Foto: Provincie Zuid-Holland

Wielrenners tekenen voor beschaafdheid

  •   keer gelezen

Regio - Ruim dertien wielerverenigingen uit de omgeving van Rotterdam hebben de verbintenis 'Ik fiets beschaafd, jij ook?' getekend. Sportieve fietsers doen hiermee tien beloftes aan hun medeweggebruikers in het gebied rond de Rotte.

'Ik ben altijd beleefd' en 'Ik fiets met maximaal 14 renners' zijn twee van die beloftes, waarmee het in het recreatiegebied prettig en veilig moet blijven voor iedereen.

Dat wielrenners en wandelaars elkaar regelmatig in het vaarwater zitten, is geen geheim. Uit een in oktober 2019 gepubliceerd onderzoek in opdracht van Recreatieschap Rottemeren blijkt dat zich vooral op de Rottekade onwenselijke situaties voordoen. Zogenoemde conflictobservatiecamera’s hebben verschillende bijna-ongevallen geregistreerd. Belangrijkste oorzaak was vaak het grote verschil in snelheid tussen racefietsers, recreatieve fietsers (al dan niet op een e-bike) en wandelaars. Bij het overgrote deel van de geregistreerde gevallen waren één of meer fietsers betrokken.

De provincie Zuid-Holland en het Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid Zuid-Holland willen het aantal verkeersslachtoffers terugdringen tot nul. De Rotterdamse wielerorganisatie Delta Cycling is daarom gevraagd te kijken naar manieren om de fietsveiligheid en het fietsplezier in de provincie te vergroten. Met verschillende gebruikers van de recreatiegebieden rond de Rotte zijn gesprekken gevoerd. Zes daarvan zijn opgenomen in een podcastserie op www.ikfietsbeschaafd.nl.

Op die website kunnen fietsers de verbintenis tekenen en aangeven dat zij op de fiets respect hebben voor andere gebruikers van paden en wegen. Frank Kwanten van Delta Cycling: “Iedereen wil gewoon genieten van de mooie omgeving, een prettige dag hebben en uiteindelijk ’s avonds veilig thuiskomen. We hopen dat de uitgangspunten in de verbintenis bijdragen aan meer bewustwording bij de sportieve fietsers over hun bijdrage hieraan."

Het initiatief heeft ook geleid tot constructieve gesprekken tussen sportieve fietsers en fietspadbeheerder Staatsbosbeheer over verbeteringen op de fietspaden en betere bebording van routes en voor wat betreft snelheidsbeperkingen bij bijvoorbeeld woongebieden.

Meer berichten