Logo hartvanzuidplas.nl
Op het voetpad langs de Rottekade werd onlangs de eerste Rottekijker op het grondgebied van Zuidplas geplaatst.
Op het voetpad langs de Rottekade werd onlangs de eerste Rottekijker op het grondgebied van Zuidplas geplaatst. (Foto: Silvia Markus)

Zorgen over onveiligheid door Rottekijker

  •   keer gelezen

Zevenhuizen - Van alle geconstateerde 'conflicten' in het verkeer in Oud Verlaat vindt de helft plaats op de kruising Rottekade-Middelweg, zegt het ene onderzoek. In het andere onderzoek is Oud Verlaat niet te bekennen als het om infrastructurele knelpunten gaat. Bij de VVD roept het vragen op over de keuze om juist op het genoemde kruispunt een Rottekijker te plaatsen; een houten kunstwerk, om te vieren dat 750 jaar geleden een dam in de Rotte is gebouwd.

Ter ere van die historische gebeurtenis wordt een vijftal zogenoemde Rottekijkers langs de Rotte geplaatst. Eén werd onlangs op het wandelpad over de Rottekade neergezet. De andere komt bij Oud Verlaat, aan de Middelweg nabij het gemaal. 

De fractie van de VVD in de gemeenteraad van Zuidplas sprak met enkele inwoners van Oud Verlaat, en zag daarin aanleiding om het college schriftelijke vragen te stellen over de locatie voor de Rottekijker in relatie tot de uitkomsten van een verkeersonderzoek dat vorig jaar gedaan is. De fractie vraagt burgemeester en wethouders in hoeverre de verkeersveiligheid aan de Middelweg en Rottekade negatief wordt beïnvloed, na plaatsing van de Rottekijker.

Het bevreemdt de VVD dat in een recenter verkeersonderzoek, waarvan op 30 juni de resultaten zijn gepubliceerd, Oud Verlaat helemaal niet terugkomt. Raadslid Leendert Karreman wil namens zijn fractie weten waarom dat zo is.

De VVD benadrukt dat bij het verkeersveiliger maken van de kruispunten in Oud Verlaat (naast de kruising Rottekade-Middelweg, ook de kruising Vlietkade-Rottekade, bij café Oud Verlaat) niet de focus zou moeten liggen op het 'onaantrekkelijk maken van autoverkeer'. Als argument wordt aangevoerd dat de autoverbinding tussen Oud Verlaat enerzijds en Zevenhuizen en Nieuwerkerk anderzijds, na de realisatie van Nesselande niet is verbeterd. "Bij het verkeersveiliger maken moet ook nadrukkelijk de (infrastructurele) verbinding met de inwoners van Oud Verlaat worden meegewogen", stelt Karreman.

Meer berichten