In beslotenheid sleutelen aan Vijfde Dorp
Logo hartvanzuidplas.nl
Foto: archief HvH
Vijfde Dorp

In beslotenheid sleutelen aan Vijfde Dorp

  •   keer gelezen

Nieuwerkerk aan den IJssel – Al bijna een jaar komt er geen officieel nieuws naar buiten over de ontwikkeling van het middengebied van de Zuidplaspolder. Het Vijfde Dorp is het best bewaarde geheim van Zuidplas en dat komt vooral door de besloten vergaderingen van de gemeenteraad.

Na het zomerreces staat de gemeenteraad op het punt de activiteiten te hervatten. Het wordt een drukke tijd met belangrijke onderwerpen. De Regionale Energie Strategie, het aardgasvrij maken van Zuidplas en de Vestia-problematiek. Het zijn zaken die veel aandacht vragen, maar toch zullen die in de schaduw staan van het grootste onderwerp dat Zuidplas al tijdje in de ban houdt: de ontwikkeling van het Vijfde Dorp.

Na een korte introductie is die ontwikkeling achter gesloten deuren gekomen. Een speciaal projectteam broedt op de plannen en onderhandelt met de partners in de Grondbank. De gemeenteraad wordt regelmatig bijgepraat over de vorderingen. Ook dat gebeurt in zogenoemde ‘besloten sessies’.

Er komt steeds meer kritiek op het feit dat vergaderingen niet openbaar zijn. De vraag is of die terecht of onterecht is. Een aantal oppositiepartijen wil graag de geheime vergaderingen stoppen, coalitiepartijen zijn een andere mening toegedaan.

“Ik ben een groot voorstander van openheid”, zegt Tinet de Jonge, fractievoorzitter van het CDA. “Zolang dat kan is dat prima, maar in dit specifieke geval zou die openheid ons als gemeenschap geld kunnen kosten”, zegt zij, doelend op de strategische gronden die tijdens de vergaderingen worden besproken. “Het is dus in het belang van alle inwoners dat we hier zorgvuldig mee omgaan.” De Jonge weet dat Zuidplas weleens het bedrijven van achterkamertjespolitiek wordt verweten. “Onzin. We regelen niks achter gesloten deuren. Uiteindelijk zal een besluit in de openbaarheid worden genomen.”

Oppositiepartijen opperen een tipje van de sluier op te lichten. Over het aantal te bouwen woningen bijvoorbeeld. “Het is duidelijk dat grondspeculatie een kwetsbaar punt is”, reageert Martin Damen (PvdA/GroenLinks). “Er zijn echter ook zaken waar je openlijk over zou moeten kunnen discussiëren.”

“Dat is lastig”, zegt Cock van der Spek (ChristenUnie/SGP). “Het is complex en alles hangt aan elkaar. We zullen het ermee moeten doen, ook al bezorgt het ons als raadslid een rugzakje.”

Strafbaar
“Feit is”, zegt Paul van Drenth (NEZ), “dat je een keer met de plannen naar buiten moet komen.” Omdat de vergaderingen besloten zijn, plegen raadsleden bij het lekken van informatie een strafbaar feit. Soms is die scheidslijn tussen informatie uit openbare en besloten vergaderingen erg dun, zoals onlangs bleek toen uitspraken van Martin Damen onder een vergrootglas kwamen te liggen.

Het leek VVD en CDA goed die uitspraken te toetsen. Een onderzoek van een extern bureau leidde tot de conclusie dat er geen ‘verboden’ informatie naar buiten was gebracht. Oppositiepartijen hebben er moeite mee dat bij partners in het openbaar wordt gesproken over ontwikkelingen, terwijl men in Zuidplas met de pleister op de mond moet lopen. Zo werd in de gemeenteraad van Waddinxveen openlijk gespeculeerd over uittreding uit de Grondbank.

Damen: “Het maakt het ook niet makkelijker als Daniel Koerhuis met de nodige regelmaat dingen roept.” De Jonge doet de bijdrage van Koerhuis overigens af als ‘roeptoeterij’. “Ik vind het vooral respectloos richting onze inwoners dat hij telkens oproept om de Zuidplaspolder vol te bouwen. Hij gaat toch niet bepalen wat wij in onze achtertuin doen?”

Een geheim geheim houden, is dat lastig? Volgens Van der Spek en De Jonge niet. Van der Spek: “Natuurlijk word ik wel eens gevraagd naar informatie. Dan zeg ik eerlijk dat ik het niet vertellen mag.” De Jonge: “Als er vertrouwelijk op het dossier staat is het ook vertrouwelijk. Punt.” Paul van Drenth, fractievoorzitter van Nieuw Elan Zuidplas, hoopt op een goed ‘eindproduct’. “Iets waar we trots op kunnen zijn.” 

Meer berichten