Logo hartvanzuidplas.nl
Op de Oost Ringdijk laten tegenstanders weten geen snelfietsroute door Moordrecht te willen.
Op de Oost Ringdijk laten tegenstanders weten geen snelfietsroute door Moordrecht te willen. (Foto: Judith Rikken)

Knelpunten snelfietsroute Moordrecht aangepakt, maar inwoners willen tracé helemaal niet

  •   keer gelezen

Zuidplas - Ondanks zorg- en knelpunten óver en óp de fietsroute, kan het twintig kilometer lange fietspad tussen Rotterdam en Gouda er komen, vinden burgemeester en wethouders van Zuidplas. Ze vragen de gemeenteraad om voor het deel van de route dat door Zuidplas loopt, zo'n 245.000 euro uit te trekken.

Judith Rikken

De route in Zuidplas loopt vanaf Capelle aan den IJssel over de ’s-Gravenweg via de Vijf Boeken, Kortenoord en het fietspad onder aan de Schielandse Hoge Zeedijk, via een nog aan te leggen brug ter hoogte van het Abraham Kroesgemaal over de West- en Oost Ringdijk, naar Gouda.

“De verwachting is dat de hoeveelheid fietsverkeer aanzienlijk zal toenemen, de komende periode al met ten minste vijf procent", zegt verkeerswethouder Jan Willem Schuurman. "De zorg- en knelpunten zullen daarmee ook groeien. Het wegnemen van deze knelpunten en het verbeteren van de verkeersveiligheid staan daarom voorop bij dit besluit.”

De complete route tussen Rotterdam en Gouda beslaat zo'n twintig kilometer fietspad. Samen met de bestuurlijke partners, waaronder de provincie Zuid-Holland, is het college van mening dat de fietsroute een aantrekkelijk alternatief is voor automobilisten, vooral voor de kortere afstanden. Doel is om veilig en zo veel mogelijk ongehinderd door te kunnen fietsen. Daarvan profiteren volgens het college ook scholieren, van wie een flink aantal fietst tussen Moordrecht en Gouda.

In het nu genomen besluit zitten maatregelen om kruisingen veiliger te maken, bochten vloeiender te laten verlopen, verlichting aan te brengen en waar mogelijk fietsers binnen de bebouwde kom voorrang te geven en auto’s te gast te laten zijn.

De gemeenteraad spreekt op 15 september over het verzoek van het college om bijna een kwart miljoen euro beschikbaar te stellen voor het wegnemen van knelpunten. Ook kunnen tijdens de werkzaamheden volgens het college meteen een paar verkeersknelpunten die bewoners eerder hebben aangegeven, zoals het kruispunt met de Middelweg, worden aangepakt. Volgens planning is de hele route tussen Rotterdam en Gouda eind 2021, begin 2022 klaar.

Honderden handtekeningen
Bij de belangengroep tegen een snelfietsroute door Moordrecht kwamen al snel achthonderd handtekeningen binnen tegen het door de provincie aangewezen voorkeurstracé over de Moordrechtse West - en Oost Ringdijk. Bewoners hebben grote zorgen over de veiligheid op de route.

Volgens de groep brengt de aanwijzing van het snelfietspad met zich mee dat er continue alertheid moet zijn bij 104 huishoudens aan de Ringdijk. Ook de verkeersbewegingen van bezoekers en leveranciers aan de vele verenigingen en bedrijven aan de Ringdijk zouden effect hebben op de veiligheid.

De belangengroep stelt dat de provincie vasthoudt aan het gekozen tracé, omdat dat het enige snelfietstracé is dat met beperkte aanpassingen al in 2021 klaar zou kunnen zijn. Die snelle oplevering is een eis die de minister had gesteld voor het verlenen van subsidie aan het project.

De bewoners zeggen ook dat zij de informatieavond en klankbordgroepavonden over het project als schofferend hebben ervaren. "Al onze alternatieve voorstellen werden op voorhand letterlijk weggehoond. Nooit is men op deze avonden serieus met ons in gesprek gegaan", stelt Wout Meppelink namens de belangengroep in een brief aan gemeenteraadsleden.

Meer berichten