Logo hartvanzuidplas.nl
Bij een hoog waterpeil wordt veengrond drassig, reguliere landbouw is dan niet mogelijk. (Foto: Vincent Basler)
Bij een hoog waterpeil wordt veengrond drassig, reguliere landbouw is dan niet mogelijk. (Foto: Vincent Basler) (Foto: )

Vernatting veengebieden tegen bodemdaling is 'onvermijdelijk'

  •   keer gelezen

Regio - Het grondwaterpeil in veengebieden moet omhoog - dat is één van de aanbevelingen uit het rapport van de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur (RLI) dat begin deze maand is verschenen. Volgens de raad is 'vernatting' nodig om bodemdaling, en de bijbehorende CO2-uitstoot, te beperken.

Door Myriam Dijck

In veengebieden, zoals rondom Moordrecht, houdt het waterschap het waterpeil laag. Hierdoor kunnen koeien het land op en zakken tractoren niet weg in een drassige bodem. Bij een laag waterpeil komt veen echter ook in aanraking met zuurstof waardoor het afbreekt en steeds verder wegzakt; bodemdaling treedt dan op. Bij dit proces komt CO2 vrij.

Volgens de RLI is het alsmaar verlagen van het waterpeil, in de pas met de bodemdaling, op de lange termijn 'onverantwoord'. “Met het oog op de klimaatverplichtingen is terugdringing van de bodemdaling zelfs onvermijdelijk.”

De RLI schrijft dat een waterstand van ongeveer 20 centimeter onder het maaiveld optimaal zou zijn om bodemdaling - en de CO2-uitstoot - te verminderen. Momenteel is het waterpeil in het veengebied rondom Moordrecht rond de 50 centimeter onder het maaiveld. Waterschapsbestuurder Agnes van Zoelen van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard: “De gangbare bedrijfsvoering zou op deze geringe drooglegging niet meer mogelijk zijn: er moeten dan andere manieren van ‘boeren’ worden gezocht.”

Meestal zijn waterschappen in staat om met technische maatregelen het landgebruik, zoals landbouw, in een gebied mogelijk te maken. "Maar door bodemdaling, droogte en klimaatverandering is het belangrijk om als maatschappij te bepalen wat het ons waard is om het veenweidegebied te kunnen blijven gebruiken voor de functies die we voor ogen hebben”, vervolgt Van Zoelen. Het waterschap is hierover in gesprek met betrokkenen.

Via pilots zoals 'boeren bij hoog water' in Zegveld en projecten uit de Regio Deal Bodemdaling Groene Hart wordt verder onderzoek gedaan.

Meer berichten