Logo hartvanzuidplas.nl
<p>In de regio onderzochten afgelopen zomer 250 mensen de kwaliteit van een sloot, singel of kleine plas in hun buurt.</p>

In de regio onderzochten afgelopen zomer 250 mensen de kwaliteit van een sloot, singel of kleine plas in hun buurt.

(Foto: pr)

Kwaliteit kleine wateren meestal niet goed

  •   keer gelezen

Regio - In de regio Schieland en de Krimpenerwaard is 1 op de 5 van door burgers onderzochte kleine wateren van goede kwaliteit. Tachtig procent scoort matig tot slecht. De scores komen overeen met de gemiddelde landelijke scores.

In de regio onderzochten afgelopen zomer 250 mensen de kwaliteit van een sloot, singel of kleine plas in hun buurt. Zij deden met zo’n 2350 anderen mee aan het landelijke burgeronderzoeksproject ‘Vang de watermonsters’. Het initiatief van Natuur & Milieu en ASN Bank werd uitgevoerd met zeven waterschappen, het Nederlands Instituut voor Ecologie en andere partijen uit de waterwereld.

Deelnemers aan het onderzoek bekeken onder andere het nitraatgehalte, het doorzicht, de oeverstructuur en de aanwezigheid van waterplanten en -dieren in en om het water. Meer dan de helft (57 procent) van de onderzochte vijvers, vennen, grachten, sloten en kleine plassen scoort slecht (troebel water), 23 procent matig (tekenen van vervuiling) en 20 procent goed (helder water met waterplanten en -dieren). 

Uit de wetenschappelijke controlemeting komt naar voren dat 87 procent van de kleine wateren slecht scoort als ook stikstof en fosfaat worden meegerekend. Stikstof en fosfaat horen van nature thuis in water, maar als de concentratie bijvoorbeeld door vervuiling te hoog is, kan dat ten koste gaan van sommige plant- en diersoorten.

Boeren, bedrijven en bewoners kunnen helpen de waterkwaliteit te verbeteren en goed te houden, door bijvoorbeeld te vergroenen en natuurvriendelijke oevers aan te leggen en ervoor te zorgen dat bestrijdingsmiddelen, mest, afvalstoffen, medicijnresten, plastic, vet en verf niet terechtkomen in het oppervlaktewater.

Meer berichten