Gezamenlijk plan is ingrijpende verandering voor Zevenhuizen
Logo hartvanzuidplas.nl
Foto: archief

Gezamenlijk plan is ingrijpende verandering voor Zevenhuizen

  •   keer gelezen

Zevenhuizen – Het gezamenlijke plan voor Van ’t Verlaat en de Swanla Driehoek is behoorlijk ingrijpend voor Zevenhuizen. “Maar het is ook een plan dat een oplossing biedt voor alle vraagstukken”, aldus gemeentelijk projectleider Yvonne Lanooij.

Erik van Leeuwen

De gemeente en de partners in de twee projecten kwamen 13 januari voor het eerst met de stedenbouwkundige plannen naar buiten. Tijdens een goed bezochte digitale informatiebijeenkomst werd een beeld van de toekomstige ontwikkelingen geschetst. Yvonne Lanooij benadrukte dat de ontwikkelingen nog in de haalbaarheidsfase zitten.

Het dubbelplan – de plannen hebben een afzonderlijke exploitatie – vormt duidelijk een boost voor de woningbouw in het dorp. In het gebied Van ’t Verlaat moeten 260 woningen komen, exclusief de nieuwbouw van De Zevenster en zorgwoningen. In de Swanla Driehoek gaat om het tien hectare woningbouw.

Gemeente en ontwikkelaars zetten daarbij in op alle type woningen. Voor de Swanla Driehoek zal 28 procent bestemd zijn voor sociale huur, maar het plan voorziet ook in betaalbare koopwoningen. In Van ’t Verlaat zullen meer appartementen komen. 

Om overlast te voorkomen voor de huidige bewoners die aan de rand van het sportpark wonen, zijn die appartementen aan de binnenzijde van het project gesitueerd.

Huidige ontwikkelingen vragen volgens de gemeente om een andere inrichting van het gebied. “Nieuwbouw voor De Zevenster, de sociale woonopgaven en de groei van zowel de voetbal- als de tennisvereniging”, aldus Lanooij.

Fase één
Anniek Peelen van De Zevenster gaf aan dat nieuwbouw van het zorgcentrum ‘essentieel’ is. Tijdens de bijeenkomst werd ook duidelijk dat Zevenster-nieuwbouw fase één is als het tot daadwerkelijke ontwikkeling van de plannen komt. Dat zal gebeuren op een braakliggend terrein. TC Zevenhuizen en VV Groeneweg blijven in die periode gebruikmaken van hun terreinen.

De twee clubs gaan op termijn verhuizen naar de Swanla Driehoek, waar acht hectare grond bestemd is voor sportterreinen. Er zijn zes velden ingetekend voor VV Groeneweg, dat er nu drie heeft. Vier worden er bij het begin gerealiseerd. Afhankelijk van de vraag en groei van Groeneweg kan dat aantal dus worden uitgebreid. 

De gemeente gaat er echter van uit dat de voetbalvereniging niet alle ruimte nodig heeft en reserveert daarom een perceel voor de bouw van een nieuwe sporthal.

De sportvelden liggen het dichtst bij de snelweg. Er wordt nog nagedacht over de ontsluiting van het gebied. Mogelijk gebeurt dat via de rotonde op de Swanlaweg. Aan deze weg zullen ook enkele appartementencomplexen herrijzen.

Entree
Volgens de projectontwikkelaars worden dat voor de twee gebieden geen ‘gigantische woontorens’. “Vijf of zes lagen, met een maximale hoogte van achttien meter.” De ontwikkelende partijen vinden het belangrijk dat de nieuwe dorpsrand van Zevenhuizen aan de Swanla Driehoek een mooie nieuwe entree van het dorp wordt. Voor beide projecten is ingezet op de nodige groene zones.

De gemeenteraad praat komende maand over de nota van uitgangspunten voor het dubbelproject. Die moeten uiteindelijk een plaats krijgen in een programma van eisen. Het verfijnen van het plan zal nog minimaal een half jaar duren. 

De bouw zal gefaseerd plaatsvinden. De verwachting is dat de eerste paal niet voor eind 2022 de grond ingaat.

Meer berichten