Invulling Regionale Energie Strategie nog erg abstract
Logo hartvanzuidplas.nl

Invulling Regionale Energie Strategie nog erg abstract

  •   keer gelezen

Zuidplas – De invulling van de Regionale Energie Strategie (RES) is nog erg abstract. Zonder concrete locaties waar straks energie moet worden opgewekt uit wind of zon, draaien de raadsleden van de vijf gemeenten in Midden-Holland om de hete brij heen.

Erik van Leeuwen

De gemeenten Zuidplas, Waddinxveen, Gouda, Krimpenerwaard en Bodegraven/Reeuwijk hebben samen de opdracht om 1467 terajoule op te wekken tot 2030. De vijf hebben inmiddels een bod liggen bij het nationaal programma RES. Daarmee is ook meteen het eenvoudigste deel van de opdracht volbracht. De vraag is nu echter hoe aan de opgave wordt voldaan en door wie.

Die vraag bleef afgelopen week tijdens een regionale vergadering onbeantwoord. Wel is duidelijk dat raadsleden van Gouda en Krimpenerwaard een meer regionale aanpak willen dan Zuidplas en Waddinxveen. Dat is niet heel vreemd, want Gouda en Krimpenerwaard hebben weinig potentieel om energie via wind en zon op land op te wekken. 

In Gouda is het zoeken naar polderland, Krimpenerwaard schermt met het feit dat het Natura 2000-gebied is. Zuidplas en Waddinxveen zijn bang dat zij opdraaien voor een aanzienlijk groter deel dan de eigen taartpunt. Zuidplas gaat ervan uit dat het straks voor 348 terajoule wordt aangeslagen, maar weet ook dat de ruimte in de gemeente door de andere partijen als aantrekkelijk wordt beschouwd.

Zuidplas krijgt er sowieso al een hele kluif aan om in de eigen energieopwekking te voorzien. Mede doordat de komst van windturbines een no-go is - de huidige coalitie is mordicus tegen - is de gemeente afhankelijk van de zon. Behalve op energiebesparing wil Zuidplas dan ook inzetten op zon op (bedrijfs)daken. Daar is een potentieel van tussen de 101 en 130 hectare zon. Inmiddels is ongeveer, omgerekend, acht terajoule gerealiseerd. Voor 180 terajoule zijn er kansen. ‘Elke joule die op een dak wordt opgewekt, hoeft niet in de wei’, is daarbij het motto.

Voor de resterende energievraag zal gezocht moeten worden naar zon op land. Daarbij wordt in eerste instantie gedacht aan gebieden met ‘nutteloze’ landbouwgrond, die betiteld worden als pauzegebieden. Zo is het verwaterde restveengebied tussen Van Vliet en de Pleisterplaats langs de A20 als locatie in beeld. Een kaart met infrastructuur voor zonne-energie gaat wel rond in het gemeentehuis, maar heeft het stempel vertrouwelijk gekregen.

De fractie van de PvdA/GroenLinks wil het maatschappelijk debat over de energiestrategie aanzwengelen met een enquête. De link daarnaar is te vinden bij een opinieartikel over de achtergronden van de RES en de te maken keuzes op de website van de fractie. 

Meer berichten