Raad blij met visie op erfgoed
Logo hartvanzuidplas.nl
<p>&ldquo;Het is te laat voor de Snelle Sluis en andere verdwenen monumenten, maar op tijd om ander erfgoed een passende behandeling te geven.&rdquo;</p>

“Het is te laat voor de Snelle Sluis en andere verdwenen monumenten, maar op tijd om ander erfgoed een passende behandeling te geven.”

(Foto: pr)

Raad blij met visie op erfgoed

  •   keer gelezen

Zuidplas – De erfgoedvisie is bij de gemeenteraad in goede aarde gevallen. Volgens de raad maakt Zuidplas eindelijk werk van het cultureel erfgoed. De vraag is echter of er voldoende budget vrijkomt.

Erik van Leeuwen

De visie op erfgoed kwam tot stand met medewerking van tal van organisaties en vrijwilligers. Zo hadden de historische verenigingen in de dorpen een belangrijk aandeel. Onderdeel van de visie is een lijst met gebouwen en andere monumenten die kenmerkend zijn voor Zuidplas en daarom ook gekoesterd moeten worden.

Lang ontbrak een goede visie op cultureel erfgoed. Het beleid was, zo schrijft het college ook, gebaseerd op ad-hocbeslissingen. Nu ligt er een complete visie op tafel die door alle partijen in de raad wordt omarmd. “Het is te laat voor de Snelle Sluis in Moordrecht en andere verdwenen monumenten, maar wel op tijd om ander erfgoed een passende behandeling te geven”, aldus SP-raadslid Jan Baas in de raadsvergadering van 19 januari. “We moeten een tweede Geertruidahoeve voorkomen.” Het getrouwtrek rondom die monumentale boerderij aan de Eerste Tochtweg in Nieuwerkerk duurt al jaren voort.

De erfgoedvisie, die voor de periode 2021-2026 is, geeft de gemeente ook meer mogelijkheden om eigenaren van rijksmonumenten ‘aan te pakken’, hoewel dat volgens wethouder Jan Verbeek in eerste instantie niet de bedoeling is. “Het geeft ons inderdaad de theoretische mogelijkheid om druk uit te oefenen, maar in eerste instantie gaan we toch voor een goed gesprek”, liet Verbeek weten.

De raad neemt nog voor de zomer een besluit over de erfgoedvisie. Dat lijkt voor de inhoud ervan een formaliteit, de financiële dekking ervan is een ander verhaal. De gemeenteraad hikt aan tegen de hoge structurele kosten, zeker nu de gemeente gedwongen is te bezuinigen om de uitgaven onder controle te houden.

Meer berichten