VVD: rapport over duurzaamheid is politiek getint
Logo hartvanzuidplas.nl
<p>Het plein voor het net opgeleverde stadhuis van Zuidplas ligt vol stenen.</p>

Het plein voor het net opgeleverde stadhuis van Zuidplas ligt vol stenen.

(Foto: archief)

VVD: rapport over duurzaamheid is politiek getint

  •   keer gelezen

Zuidplas – De VVD heeft het duurzaamheidsrapport van de Groene Hart Rekenkamer met de grond gelijkgemaakt. Volgens fractievoorzitter Ferry van Wijnen is het onderzoek uitgevoerd met de ‘eigen, groene, bril’ op.

Erik van Leeuwen

De Rekenkamer van het Groene Hart deed in opdracht van vier gemeenten onderzoek naar het duurzaamheidsbeleid. De conclusie was dat er nogal wat aan schort. Zuidplas scoorde slecht op onder andere participatie en biodiversiteit.

De Rekenkamer kwam daarom met acht aanbevelingen. Aanbevelingen, waarvan een aantal volgens de VVD achterwege gelaten kan worden. “Ze zijn politiek gemotiveerd. Daar is de Rekenkamer niet voor. Wij als gemeenteraad maken de politieke keuzes”, zo klonk Van Wijnens kritiek. Frans Klovert (D66) vond het verstandig om de rol van de Rekenkamer niet in twijfel te trekken. “Het is ons eigen adviesorgaan dat met de beste intenties het onderzoek heeft uitgevoerd.”

Het onderzoek werd al in 2019 gedaan. Inmiddels heeft Zuidplas een flink aantal stappen gezet. Eén daarvan is het voortgangsdocument dat het onlangs presenteerde, waarbij een aantal klimaatadaptieve maatregelen zijn aangekondigd. 

“Dat is mijn legitimatie om nogmaals aandacht te vragen voor een groener Raadhuisplein”, reageerde NEZ-fractievoorzitter Paul van Drenth, die al langer pleit voor een groenere inrichting van het plein. “Ik heb vorig jaar de motie Steenbreek ingediend. Dat idee past prima bij de al gepresenteerde voornemens. Laten we dat plein eens aanpakken.” 

Meer berichten