Logo hartvanzuidplas.nl

Gemeente, TenneT en omwonenden praten over kabeltracé

  •   keer gelezen

Zevenhuizen - De zorgen van omwonenden van het nieuwe hoogspanningskabeltracé in Zevenhuizen zijn onderwerp van gesprek tussen TenneT, de gemeente en eigenaren van percelen. De omwonenden kunnen zich niet vinden in de gekozen locatie van de ondergrondse kabels. Volgens de gemeente wordt nu gezocht naar het optimale tracé.

Het voorgenomen tracé loopt vanuit het westen (Bleiswijk) langs de noordgrens van Zevenhuizen; bewoners hebben geopperd de kabels verder weg van de bebouwing, parallel aan de A12 te leggen.

Een woordvoerder van TenneT laat desgevraagd weten de vraag uit de omgeving over de ligging van de kabels te begrijpen. “Voor bewoners lijkt het ook logisch om de kabel parallel aan de A12 neer te leggen. Maar bij het zoeken en vinden van een tracé zijn diverse criteria waaraan moet worden voldaan. Langs de A12 ligt een defensieleiding (voor het transport van kerosine naar militaire en civiele vliegvelden, red.). De eisen rondom deze leiding zijn een belangrijke afweging geweest in de bepaling van het voorgenomen tracé zoals dat er nu ligt. Dit tracé kwam als beste naar voren en wordt op dit moment op een aantal punten nog verder onderzocht.”

In gesprekken met de gemeente en een aantal perceeleigenaren wordt volgens TenneT gezocht naar ‘een optimale ligging’ van het tracé. Het bestemmingsplan van het kabeltracé wordt naar verwachting in het tweede kwartaal ter inzage gelegd.

Vorige week heeft het college al ingestemd met het bestemmingsplan voor het hoogspanningsstation zelf, dat ten noordoosten van het dorp komt. Hierop kunnen tot en met 7 april zienswijzen worden ingediend. Het ligt vanaf 25 februari op het gemeentehuis en digitaal ter inzage.

Meer berichten