Logo hartvanzuidplas.nl
Geothermie wordt al gebruikt om bijvoorbeeld kassen van warmte te voorzien.
Geothermie wordt al gebruikt om bijvoorbeeld kassen van warmte te voorzien. (Foto: Pixabay)

Voorzichtigheid geboden bij boring naar geothermie: ‘Breng effecten in kaart’

  •   keer gelezen

Zuidplas – Voorzichtigheid is geboden bij boringen naar geothermie (aardwarmte), vinden de Statenfracties van ChristenUnie, SGP en CDA. Zij hebben Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland gevraagd om eerst de effecten in kaart te brengen voordat er toestemming wordt gegeven voor de boringen.

Erik van Leeuwen

Geothermie of aardwarmte wordt gezien als een alternatief voor fossiele brandstoffen in de toekomst. Zo is het de bedoeling dat er in Moordrecht wordt gekeken of deze warmtebron het aardgas kan vervangen. 

Onlangs gaf het ministerie van Economische Zaken een vergunning af aan Eneco en Shell om onderzoek te doen naar het aardwarmtepotentieel in de regio Rotterdam. 

In de gemeenten Capelle aan den IJssel, Rotterdam, Lansingerland, Krimpen aan den IJssel én Zuidplas zullen de twee partijen het potentieel in kaart brengen en afspraken maken met mogelijke afnemers van de aardwarmte.

Het is niet de verwachting dat er in Zuidplas op korte termijn al grondboringen plaatsvinden. Eerst gaan Eneco en Shell op zoek naar geschikte locaties.

In verschillende gemeenten in Zuid-Holland wordt al gebruikgemaakt van geothermie voor het verwarmen van kassen, bedrijven en woningen. Dat is echter niet zonder risico’s. Diepe boringen doorsnijden de aardlagen waarin zoet grondwater zit. Dit grondwater vormt een bron voor de drinkwatervoorziening.

Aantasting
De Statenfracties van ChristenUnie, SGP en het CDA hebben, uit vrees dat potentieel drinkwater wordt aangetast en dat de bodem verder verzilt door het oppompen van zout water, het college van de Gedeputeerde Staten met klem gevraagd om alle effecten van de boringen naar aardwarmte grondig in kaart te brengen.

“Zoete watervoerende lagen in de ondergrond zijn van groot belang voor drinkwaterwinning”, stelt Moniek van Sandick (CDA). “Deze lagen kunnen bij de opsporing en winning van aardwarmte vermengd raken met zout formatiewater, dat is zeer ongewenst. Ook het zeer zoute testwater dat bij een eerste boring vrijkomt kan bodem, grond- en oppervlaktewater verontreinigen als het gemorst wordt of niet goed wordt opgeslagen in bassins.”

“De grond- en drinkwatervoorraden moeten goed beschermd worden bij de winning van aardwarmte”, zegt ook Djoeki van Woerden-Kerssen, namens de ChristenUnie en de SGP.

Zij geeft aan dat de huidige landelijke wet- en regelgeving lijkt achter te lopen bij de ontwikkelingen rond geothermie. “Daarom vragen wij om inzicht in de stand van zaken in Zuid-Holland. Zijn ons grondwater en onze drinkwatervoorraden voldoende beschermd als de beschermende kleilagen worden doorboord? Moeten we als provincie aanvullende eisen stellen aan geothermie om de risico’s te verminderen? Welke bestuurslaag is verantwoordelijk voor de ondergrond in het geval van diepe en ultra-diepe geothermie?”

Taak
Het beschermen van de kwaliteit van grondwater en regionaal oppervlaktewater is een taak van de provincie. Ook de bescherming van drinkwatervoorraden is een provinciale taak. Maar de winningsvergunningen worden afgegeven door het ministerie van Economische Zaken.

Van Woerden-Kerssen en Van Sandick willen een strak vergunningenbeleid en eventueel extra eisen voor geothermieboringen en ze willen zekerheid dat de provincie haar taak van het beschermen van grondwater en oppervlaktewater goed kan uitoefenen. 

Djoeki van Woerden-Kerssen: “Het ministerie van EZK verleent vergunningen voor de winning van geothermie, gemeenten hebben adviesrecht en de provincie beschermt de kwaliteit van grondwater, inclusief drinkwatervoorraden en regionaal oppervlaktewater. Wie is verantwoordelijk als het mis gaat? En dan heb ik de waterschappen nog niet eens genoemd.”

Meer berichten