Logo hartvanzuidplas.nl
<p>Juist de bouw van het Vijfde Dorp zou het dorpse karakter van de vier bestaande dorpen garanderen.</p>

Juist de bouw van het Vijfde Dorp zou het dorpse karakter van de vier bestaande dorpen garanderen.

(Foto: Erik van Leeuwen)
Vijfde Dorp

Ook met meer dan zestigduizend inwoners blijft Zuidplas dorps

  •   keer gelezen

Zuidplas - De rust van een dorp en de dynamiek van de nabijgelegen stad. Dat maakt volgens de omgevingsvisie van de gemeente wonen in Zuidplas aantrekkelijk. En ook als we in 2040 met meer dan zestigduizend zijn, kan Zuidplas het dorpse karakter behouden.

Door Erik van Leeuwen

De gemeente Zuidplas ging donderdag voor de laatste keer in gesprek met inwoners. Dat werd gedaan aan de hand van de ontwerp-omgevingsvisie; een vergezicht dat inzicht geeft in hoe Zuidplas er in 2040 uit moet zien.

Op allerlei manieren werd het afgelopen jaar informatie opgehaald bij inwoners. De rode draad in de mening van inwoners: Zuidplas moet vooral het dorpse karakter, en de vier dorpen hun eigen identiteit behouden. De uitkomst bevestigt wat inwoners zo waarderen aan hun directe fysieke leefomgeving: kleinschalig verstedelijkt gebied, met veel ruimte voor natuur en recreatie, waarbij plaats is voor sociale cohesie en gemeenschapszin in de vorm van verenigingen en organisaties.

“Wonen in Zuidplas wordt zeer gewaardeerd, vanwege de rust van het dorp, maar ook vanwege de dynamiek van de nabijgelegen stad”, zei projectleider Tjakko Dijk. “Zuidplas is als open gebied een tegenhanger van de ons omringende gemeenten Rotterdam, Gouda en Zoetermeer.”

Nieuwerkerk, Zevenhuizen, Moordrecht en Moerkapelle moeten vooral zichzelf blijven. Dat kan ook, mede door de komst van het Vijfde Dorp, vond stedenbouwkundige Henk van Arendonk van bureau SRO, dat met de gemeente samenwerkt. Door de grote ruimtelijke opgave die Zuidplas op zich af ziet komen - tot 2040 zullen tussen de tien- en vijftienduizend woningen gerealiseerd worden - garandeert de bouw van een nieuw dorp het dorpse karakter van de vier bestaande dorpen. 

Versterken
Na de huidige uitbreiding met vijfduizend woningen aan de dorpen, verschuift de aandacht naar de bovenregionale woningopgave in het middengebied van de Zuidplaspolder (Vijfde Dorp). In de omgevingsvisie is per bestaand dorp een visie opgenomen. Grote veranderingen ondergaan de dorpen niet, de inzet is de al bestaande functies verder te versterken.

Zo is het de bedoeling dat in Nieuwerkerk een figuurlijke brug wordt gebouwd tussen het dorp en de Hollandsche IJssel. Wat dat in de praktijk betekent, zegt de visie niet. Er komt woningbouw (Zelling Onderneming is reeds in ontwikkeling) en wie met een loep over de kaart in dat gebied gaat, komt een gedateerd bedrijventerrein tegen. Plannen zijn er ook voor Nieuwerkerk-Noord, dat anno 2021 een ‘verrommelde’ indruk maakt.

In Zevenhuizen staan al concrete plannen op de rol voor de Swanladriehoek en sportpark Van ’t Verlaat. In die visie gaat men dieper in op de rol van het Nijverheidscentrum, dat geïntegreerd zal moeten worden met het gebied. Van Arendonk: “Inwoners zijn anders gaan kijken naar het Nij-

verheidscentrum. Dat komt door de nieuwe woonwijk Koningskwartier. Eerst lag het bedrijventerrein aan de rand van Zevenhuizen, nu ligt er nog een woonwijk naast. Niet iedereen is positief over de plek van het Nijverheidscentrum nu. Het vermengen van functies, op een wat meer natuurlijke manier, kan bijdragen aan een integratie.”

Vanuit Moerkapelle komen geluiden over de integratie van woonwijk De Jonge Veenen. Die zou moeizaam verlopen. “Dat moet uit de samenleving zelf komen”, liet Van Arendonk weten. Moerkapelle gaat, zo valt in de visie te lezen, in de toekomst meer doen met de Rotte. “Dat gebeurt nu nog nauwelijks. Denk aan horeca- en recreatiefuncties.”

Inwoners kunnen nog tot 24 april hun mening geven over de ontwerp-omgevingsvisie. Nog voor de zomer zal deze door de gemeenteraad worden beoordeeld. De visie dient als leidraad voor de plannen de komende twintig jaar. 

Meer berichten