Logo hartvanzuidplas.nl
Foto: Pixabay

Voor 2030 nog geen wijken van het gas af; geen mogelijkheid geothermie in Moordrecht

  •   keer gelezen

Zuidplas – Het is beslist geen zekerheid dat er in Zuidplas voor 2030 al bestaande woonwijken aardgasvrij zijn gemaakt. Dat zei Selçuk Akinci, programmaleider energietransitie van de gemeente, dinsdag 6 april tijdens een themabijeenkomst van de gemeenteraad.

Erik van Leeuwen

Net als in de rest van Nederland moeten alle woningen in Zuidplas van het aardgas af. Voor 2030 moeten 1,5 miljoen van de in totaal acht miljoen huishoudens nationaal een andere warmtebron hebben. “Dat is een nationale doelstelling, maar dat is niet vertaald naar lokaal. Wij laten ons daardoor niet opjagen. We willen een verantwoord en zorgvuldig proces doorlopen”, aldus Akinci.

Eind van dit jaar moet de gemeenteraad een plan voor de warmtetransitie vaststellen met daarin de belangrijkste uitgangspunten. “Het gaat om warmte, warmtevraag, de technische mogelijk- en onmogelijkheden, draagvlak, haalbaarheid en betaalbaarheid en het tempo”, zei wethouder Jan Verbeek vorige week.

Draagvlak
Draagvlak onder de bevolking wordt gezien als een belangrijke exponent. Zonder draagvlak wil de gemeente geen schop in de grond zetten. “Het heeft geen zin om ergens te beginnen als de bewoners van de wijk onvoldoende overtuigd zijn”, aldus programmamanager Fabiënne Bosschieter. De gemeente heeft daarom vanaf het begin inwoners betrokken bij de warmtetransitie. Inmiddels zitten zestig inwoners in de Inwoners Advies Raad, die actief meedenkt over het proces, de plannen en uitvoering.

In tegenstelling tot veel andere gemeenten wijst Zuidplas nog geen startbuurten aan op korte termijn. Wel worden er aan de hand van data en respons van inwoners buurten in kaart gebracht die voor een verkenning in aanmerking komen. Zodra één wijk aangewezen is als verkenningsbuurt, volgt er een uitgebreid en intensief participatieproces. Bosschieter: “We gaan van voordeur naar voordeur.”

In die verkenningsperiode wordt de buurt getoetst op alle uitgangspunten. “Het wil niet zeggen dat een verkenningsbuurt ook daadwerkelijk een startbuurt wordt. Dat hangt helemaal af van de informatie die we ophalen. Inwoners willen graag weten wat er precies gaat gebeuren en dat is nu lastig omdat we niet weten welke alternatieve warmtebron we gaan gebruiken”, aldus Bosschieter.

Warmtenet
Waar wel duidelijkheid over is, is dat een collectief warmtenet de goedkoopste variant is. Daarbij zijn individuele en kleinschalige oplossingen niet uitgesloten. Uit onderzoek blijkt dat deze wel iets duurder zijn, maar binnen de twintigprocentmarge vallen. Voor alternatieve warmtenetten zijn meerdere opties in beeld. Voor Nieuwerkerk wordt gemikt op de RoCa-leiding, waarmee warmte van onder andere de energiecentrale RoCa aan de Capelseweg in Rotterdam, wordt geleverd.

Akinci zei ook dat het niet aannemelijk is dat in Moordrecht wordt gestart met een startbuurt. Voor de vier dorpen lijkt het warmtevraagstuk van Moordrecht het ingewikkeldst. “Ver weg van een mogelijke warmtebron en geen mogelijkheid tot geo-thermie (aardwarmte-gebruik, red.)”

Het Vijfde Dorp valt niet onder de warmtetransitie. Alle woningen worden daar gasloos opgeleverd. Er wordt volop nagedacht over de warmtebron. “We zijn aan het kijken naar aquathermie (waarbij warmte uit (drink)water duurzaam wordt ingezet, red.) Er is een ondergronds netwerk waar water met hoog tempo door de leiding loopt”, aldus Akinci.

Meer berichten