Logo hartvanzuidplas.nl
<p>De bodem in de Zuidplaspolder blijkt minder slap dan aanvankelijk werd gedacht.</p>

De bodem in de Zuidplaspolder blijkt minder slap dan aanvankelijk werd gedacht.

(Foto: Erik van Leeuwen)
Vijfde Dorp

‘Het is prima bouwen in de polder’

  •   keer gelezen

Zuidplas – Op de plek waar het Vijfde Dorp in de Zuidplaspolder moet komen, kan prima gebouwd worden. Dat zei Agnes van Zoelen, bestuurder van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard donderdag in een informatiebijeenkomst over het masterplan van het nieuwe dorp.

Erik van Leeuwen

Ook wethouder Jan Hordijk reageerde op de discussie die in de media is ontstaan. Hoogleraar Jan Rotmans zei afgelopen week in het AD dat bouwen in een polder die zes meter onder de zeespiegel ligt, vragen om problemen is. In NRC Handelsblad spraken ‘deskundigen’ over een ‘onzalig’ plan. Co Verdaas, hoogleraar gebiedsontwikkeling en dijkgraaf in het waterschap Rivierenland, gaf daarentegen aan dat het bouwen van een nieuw dorp in de Zuidplaspolder op een verantwoorde wijze kan.

Hordijk stelde dat er voor het Vijfde Dorp uitgebreid onderzoek is gedaan naar het gebied: naar de bodemgesteldheid, maar ook naar het watersysteem. “We bouwen het eerste deel van het dorp op de kreekrug, die hoger ligt dan de rest van de polder. Daarnaast bestaat de polder niet alleen uit veengrond, maar ook uit kleigrond.” 

Hugo Hasper, bij het project verantwoordelijk voor het thema landschappen, zei dat uit datzelfde onderzoek bleek dat de bodem beter is dan aanvankelijk werd aangenomen. “Hij is minder slap dan dat wij dachten.”

Van Zoelen zei namens het waterschap, dat vanaf het begin betrokken is bij de plannen voor het nieuwe dorp, dat er prima gebouwd kan worden, mits dat ordentelijk verloopt. “Het maakt niet uit of dat vier of zes meter onder NAP gebeurt. De sterkte van de waterkering is bepalend”, aldus Van Zoelen. “Als er in de Zuidplas niet gebouwd kan worden, had dat in heel West-Nederland niet gekund.”

Volgens haar zal er veel aandacht moeten komen voor het watersysteem in het gebied. “Grote waterpartijen, die je ook voor meervoudig gebruik kunt inzetten. Voor recreatie wordt het bijvoorbeeld aantrekkelijk.”

In het masterplan is volgens Van Zoelen goed rekening gehouden met de bodem. Ze bevestigde de woorden van Jan Hordijk dat niets doen met de bodemdaling in de polder geen optie is. “Het voordeel nu is dat je het op een robuuster manier kunt inrichten. Daarmee kunnen we de bodemdaling remmen en het kwelwater inperken. Met de bouw van het nieuwe dorp wordt de Zuidplaspolder eerder veiliger dan onveiliger.”

Kwaliteit
Hordijk kreeg ook vragen over waarom Zuidplas er niet voor gekozen heeft om in Nieuwerkerk-Noord of een Nesselande 2.0 te bouwen. De wethouder liet weten dat Zuidplas met de keuze voor een Vijfde Dorp kiest voor een ‘dorp in het groen’. “Dat was ook de opdracht die we vanuit de gemeenteraad hebben meegekregen. Dat we 8000 in plaats van 4000 woningen bouwen, komt voor een groot deel door de enorme woningbehoefte, maar we gaan ook voor kwaliteit. We hebben bewust gekozen voor een dorp met alles erop en eraan, met allerlei voorzieningen.”

Op de dag dat Zuidplas het masterplan presenteerde, viel bij bewoners van het middengebied een brief in de bus waarin kenbaar werd gemaakt dat de gemeente gebruikmaakt van het voorkeursrecht bij het kopen van de woning en de omliggende grond. “Dat kon helaas niet anders”, legde projectleider Marco van Lente uit. “We moeten het zo doen om speculatie te voorkomen. Anders zou de prijs opgedreven kunnen worden, waardoor het plan financieel onder druk komt te staan. Dat zou weer gevolgen kunnen hebben voor het aantal te bouwen sociale woningen.”

Volgens Hordijk viel het masterplan zeker niet uit de lucht. “Sinds 2004 zijn er plannen en sindsdien hebben wij en andere partners grondposities ingenomen. Het was duidelijk dat er iets in het gebied ging gebeuren.”

Hordijk stelde ook dat de gemeenteraad en de provincie het plan nog definitief moeten goedkeuren.

Meer berichten