Logo hartvanzuidplas.nl

Pleidooi tegen hygiënedoekjes in het riool

  •   keer gelezen

Regio - “Wat er niet in zit, hoef je er niet uit te halen”, was de reactie van dijkgraaf Toon van der Klugt op het voorstel van Greet van den Bergh tijdens de laatst gehouden Verenigde Vergadering van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Zij wil de strijd aanbinden met hygiënedoekjes in het riool.

Tijdens de behandeling van de Bestuursrapportage 2020 stelde Greet van den Bergh uit Moerkapelle namens de fractie van SGP/ChristenUnie voor om een gebiedsbrede publiekscampagne te organiseren in Schieland en de Krimpenerwaard, om de steeds grotere hoeveelheid hygiënedoekjes en dergelijke, die in de riolering terechtkomen, in te dammen. 

Als er minder in het riool terechtkomt, betekent het dat het beter is voor het milieu en voor de portemonnee. De technische installaties om het afval uit rioolwater te halen, worden minder zwaar belast en er is minder afval af te voeren. De kosten van de publiekscampagne kunnen ten laste worden gebracht van het budget van de installaties, onder het motto dat de kost voor de baat uitgaat.

De dijkgraaf verwees naar het meedoen aan landelijke campagnes, die voor Schieland en de Krimpenerwaard specifiek worden gemaakt. Hij erkende dat het hier gaat om een gedragsverandering die niet gemakkelijk is te realiseren en hij zegde toe de oproep mee te nemen in landelijk overleg.

Meer berichten