Logo hartvanzuidplas.nl
<p>Het in januari door Tennet voorgenomen trac&eacute; (in rood) en een in februari door bewoners aangedragen andere ligging van de kabels (groene lijn). Voor beide trac&eacute;s heeft Tennet nu alternatieven onderzocht, die komende week worden besproken. </p>

Het in januari door Tennet voorgenomen tracé (in rood) en een in februari door bewoners aangedragen andere ligging van de kabels (groene lijn). Voor beide tracés heeft Tennet nu alternatieven onderzocht, die komende week worden besproken.

Tennet bespreekt alternatieve kabeltracés met omwonenden

  •   keer gelezen

Zevenhuizen - Netbeheerder Tennet bespreekt komende week met omwonenden en perceeleigenaren de alternatieve tracés die in de afgelopen maanden zijn onderzocht voor ondergrondse hoogspanningskabels naar een nieuw hoogspanningsstation in Zevenhuizen. Het gaat om alternatieven zowel ten noorden als ten zuiden van de A12.

In februari stelde PvdA/GroenLinks het college al vragen over de locatie die in eerste instantie was gekozen voor de kabels. De fractie zei toen geen enkel begrip te hebben voor een tracé dat een te ontwikkelen gebied als de Swanladriehoek doorkruist en de nieuwbouwlocatie Van ‘t Verlaat op relatief korte afstand passeert. 

Twee weken geleden stelden de fractie en die van het CDA opnieuw vragen. Antwoorden van het college zijn er nog niet.

Concreet
Een woordvoerder van Tennet laat desgevraagd weten dat gesprekken zijn gevoerd met de gemeente en andere partijen. Ze stelt dat ‘diverse ontwikkelingen en plannen in dit gebied pas in de afgelopen periode concreet werden’ en wijst op de plannen van Ondernemen A12-A20 voor het gebied Knibbelweg-Oost en op de plannen van de gemeente Zuidplas voor de Swanladriehoek. 

“Door die ontwikkelingen en de gesprekken die we voerden, hebben we gekeken naar alternatieven voor nadere tracéverkenning. De alternatieven die we nu hebben onderzocht, willen we eerst bespreken met omwonenden en perceeleigenaren die we hiermee mogelijk raken.”

Een nieuw hoogspanningsstation in de Zuidplaspolder bij Zevenhuizen is nodig om de leveringszekerheid van elektriciteit te kunnen blijven garanderen. 

In juni oordeelt de gemeenteraad over het bestemmingsplan voor het station, besluitvorming over het kabeltracé volgt later.

Meer berichten