Logo hartvanzuidplas.nl
Vijfde Dorp

Niets staat Vijfde Dorp van Zuidplas nog in de weg

  •   keer gelezen

Zuidplas – De gemeenteraad van Zuidplas stemt komende week in met het masterplan voor het middengebied. Daarmee wordt de eerste, grote stap gezet richting ontwikkeling van het Vijfde Dorp.

Door Erik van Leeuwen

Het plan, dat zes weken geleden werd gepresenteerd, krijgt echter geen raadsbrede steun, want de SP blijft zich verzetten tegen de in haar ogen onnodige grote ontwikkeling van achtduizend woningen in het middengebied van de Zuidplaspolder. “Het is een onzalig plan en we blijven ons ertegen verzetten”, zei fractievoorzitter Jan Baas in de gemeenteraadsvergadering van 11 mei. 

Hij vindt het jammer dat de polder straks de polder niet meer is. Het verwijt van de andere fracties dat de SP geen alternatieve oplossing heeft voor de woningnood en voor de gronden die Zuidplas gedwongen heeft moeten inbrengen in de Grondbank, legde Baas naast zich neer. Hij ziet liever, als er dan toch gebouwd wordt, dat dat gebeurt in Nieuwerkerk-Noord.

De fracties legden in de speciale vergadering op 11 mei hun wensen en eisen voor ontwikkeling van het Vijfde Dorp op tafel. Zo wil D66 dat het dorp ‘organisch’ groeit en ‘niet zomaar wordt neergeplempt’, zoals Frans Klovert het verwoordde. Zijn partij vindt ook dat de provincie best met wat meer geld over de brug mag komen voor de ontwikkeling van de twee groene gebieden: de groene schakel en de groene waterparel.

D66 drong net als andere fracties ook aan op het minimaal gelijktijdig met de bouw meelopen van de voorzieningen in het dorp. Datzelfde geluid lieten ChristenUnie/SGP en het CDA horen over de infrastructuur. Een plan specifiek voor de mobiliteit wordt begin 2022 door wethouder Jan Hordijk verwacht. CDA vindt dat er extra tijdelijke voorzieningen in de andere dorpen moeten komen in de beginfase van het Vijfde Dorp om zo de pioniers een vangnet te geven.

Nieuw Elan Zuidplas zit in de maag met de hoge investering van 750 miljoen euro. Volgens Jan Smit worden van de gemeente enorme risico’s gevraagd. Hij vraagt zich af of Zuidplas die klus wel alleen kan klaren. “750 miljoen euro betekent achttienduizend euro per huidige inwoner.” NEZ zit er niet op te wachten dat de gemeente straks onder financieel toezicht komt te staan van de provincie. “De ozb zal zeker gaan stijgen.”

PvdA/GroenLinks en ChristenUnie/SGP zeiden het te betreuren dat de provincie geen toestemming geeft voor grootschalige woningbouw in Nieuwerkerk-Noord. Daarmee gaat volgens de partij een kans verloren om het verrommelde gebied een nieuwe impuls te geven. Martin Damen (PvdA/GroenLinks) noemt het ‘verkeerd’ dat de provincie tot 2035 de rem heeft gezet op het bouwen van woningen daar. Er mag maximaal drie hectare worden bebouwd. “Onze destijds onder stoom en kokend water ingenomen en duur betaalde grondposities, dreigen renteloos te blijven liggen.”

ChristenUnie/SGP heeft zelfs een voorstel klaarliggen met vier scenario’s, maar wethouder Jan Hordijk gaf aan dat hij het niet één-twee-drie ziet gebeuren dat de provincie van mening verandert en meer woningbouw toestaat dan de drie hectare nu. Hij ontraadde de partijen een voorstel aan te nemen dat hem dwingt terug naar de provincie te gaan. “Nieuwerkerk-Noord is onderdeel van de bestuurlijke afspraak over het Vijfde Dorp. Dat deel van de overeenkomst schrappen, betekent dat de hele deal niet doorgaat. Bovendien vraag ik mij af of het verstandig is om twee grote gebiedsontwikkelingen te realiseren.”

De PvdA/GroenLinks pleitte voor een bredere groene schakel. “Dit is het meest verrommelde gebied van de polder. Door het weghalen van de huidige kassen en andere opstallen kan een robuuste schakel ontstaan”, aldus Damen.

Lees ook de eerste aflevering van Zuidplas groeit - het Vijfde Dorp in wording, woensdag 19 mei in Hart van Holland.

Meer berichten